logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

Perfil del contractant

Las Naves forma parte del sector público delimitado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/233/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

De acuerdo con lo establecido en el art. 3.3.b) de la citada norma, Las Naves es un poder adjudicador distinto de la Administración Pública.


30/8/2019 Bases convocatòria programes Col·lab 2019

30/8/2019 Resolució i bases convocatòria programes Col·lab 2019

17/07/2019 Creació Premis Col·lab Weekend 2019.

9/5/2019 Resultat definitiu procés de selecció de Técnic en Agroalimentació i Especialista en Emprenedoria Innovadora.

9/5/2019  Acta revisió d’al·legacions al resultat del procés de selecció de Tècnic en Agroalimentació.

7/2/2019 Subsanació d’errades materials resultat Tècnic en Agroalimentació i Especialista en Emprenedoria Innovadora

28/1/2019 Llista provisional de persones admeses i excloses del lloc OE/2018/6 Especialista en Ciència de Dades

Lista provisional

28/1/2019 Resultat del procés de selecció dels 4 llocs de treball:

– OE/2018/1 Tècnic en Agroalimentació.
– OE/2018/2 Especialista en Emprenedoria Innovadora.
– OE/2018/3 Tècnic en Energia.
– OE/2018/4 Especialista en Participació.

Resultat

24/01/2019 Resolució del Concurs d’Accessibilitat Tecnològica 2018

Resolució

14/12/2018  Resultats de la 4ª fase del procés de selecció de:

– OE/2018/1 Tècnic en Agroalimentació
– OE/2018/2 Especialista en Emprenedoria Innovadora 
– OE/2018/3 Tècnic en Energia 
– OE/2018/4 Especialista en Participació

Resultats

12/12/2018 Convocatòria del procés selectiu per a 1 Especialista en Ciència de Dades. El termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés de selecció acaba el proper 27 de desembre. 

Bases

Annex

Informació adicional: Pla d’Actuació 2018

5/12/2018  -Resultats tercera fase dels processos de selecció de Tècnic en Agroalimentació, Especialista en Emprenedoria Innovadora, Tècnic en Energia i Especialista en Participació.

Resultats tercera fase 

5/12/2018  – Resultats tres primeres fases dels processos de selecció de Tècnic en Agroalimentació, Especialista en Emprenedoria Innovadora, Tècnic en Energia i Especialista en Participació.

Resultats tres primeres fases

 

30/11/2018 Resultats de la  segona fase i convocatòria de la tercera fase del procés de selecció de: 

– OE/2018/1 Tècnic en Agroalimentació
– OE/2018/2 Especialista en Emprenedoria Innovadora
– OE/2018/3 Tècnic en Energia
– OE/2018/4 Especialista en Participació

Ací tens el document amb els resultats

23/11/2018 Resultat de la primera fase del procés de selecció de:

– OE/2018/1 Tècnic en Agroalimentació
– OE/2018/2 Especialista en Emprenedoria Innovadora
– OE/2018/3 Tècnic en Energia
– OE/2018/4 Especialista en Participació

Ací tens el document amb els resultats

19/11/2018 Llistes definitives dels processos de selecció de:

12/11/2018 Llistes provisionals del procés de selecció de:

12/11/2018 Llista definitiva del procés de selecció de:

-Tècnic en Agroalimentació OE/2018/1

-Especialista en Emprenedoria Innovadora OE/2018/2

16/10/2018 Llistat provisional d’admesos en el procés de selecció de: 

-Tècnic/a en agroalimentació OE/2018/1

-Especialista en emprenedoria innovadora OE/2018/2

11/10/2018 Convocatòria del procés selectiu per a 1 Tècnic/a en Energia, 1 Especialista en Participació i 1 Especialista en Ciència de Dades.  El termini de presentació de sol.licituds per a participar en el procés selectiu finalitza el pròxim dia 26 d’octubre de 2018.

Bases

Annex

Informació adicional: Pla d’Actuació 2018

02/10/2018 Actes del Jurat del Concurs de Cultura Inclusiva

Acta Nº 1

Acta Nº 2

2/10/2018 Nombramiento Jurado del Concurso de vídeos ‘De major vull ser com…’

28/09/18 Bases de la convocatòria per a la participació en l’II Congrés Català de Pobresa Energètica del 8 al 9 de Novembre de 2018 a Barcelona

Bases

28/09/2018  Bases de la convocatoria para la participación en el Market Place de la Jornada final del proyecto ProSumE

Bases de la convocatoria para la participación en el Market Place de la Jornada final del proyecto ProSumE

28/09/2018 Convocatòria per a la participació en l’enquesta #ConnectaTeAlSol – Projecte ProSumE

Convocatòria

27/09/2018 Nomenament Jurat del Concurs d’Idees_Laboratori

Nomenament

26/09/2018 Convocatòria del procés selectiu per a 1 tècnic/a en agroalimentació i 1 especialista en emprenedoria innovadora.

Bases de la convocatòria

Annex I (sol·licitud de participació en procés de selecció)

Informació adicional: Pla d’Actuació 2018

04/09/2018 Concurs d’idees del Laboratori Tecnològic d’Accessibilitat

Bases Concurso de Ideas _Laboratorio de Accesibilidad Tecnológico

Annex I (Fitxa de Confidencialitat) 

Annex II (Fitxa de Declaració Responsable)

Anex III (fitxa de sol·lictud de participació)

 Avís de modificació de les bases del Concurs d’Idees del Laboratori Tecnològic d’Accessibilitat (28/09/18) 

Avís

01/08/2018  Convocatòria del concurs ‘De major vull ser com…’

Bases del concurs

Annex I (Fitxa de Confidencialitat)

Annex II (Fitxa de Sol·licitud de Participació)

Annex III – A (fitxa cessió imatge-adults_FISABIO)

Annex III – B (fitxa cessió imatge-adults_LAS NAVES)

Annex IV – A (fitxa cessió imatge-menors_FISABIO)

Annex IV – B (fitxa cessió imatge-menors_LAS NAVES)

 

26/7/2018 Nomenament del Jurat del Concurs de Cultura Inclusiva 2018

Nomenament Jurat

28/5/2018 Concurs d’idees en matèria de Cultura Inclusiva (BASES y ANNEX I)

20/02/2018 Acta del jurat Premis de major vull ser…

Acta del jurat Premis de major vull ser…

13/02/2018 Consulta Preliminar al Mercat per millorar l’eficiència energètica del Parc Central de Bombers de València mitjançant un Procés de Compra Pública Innovadora. Projecte Europeu CEPPI.

Informe Bomberos VAL

Diptico bomberos VAL

Formulari de resposta: Annex I/ Anexo I

Auditoria energètica 

Directori participants

24/01/2018 Resultat de la selecció dels projectes presentats al Col·lab

15/01/2018 Bases concurs de videos “De major vull ser com…” (FISABIO i LAS NAVES)

28/11/2017 Acord d’adjudicació de la contractació del servei de manteniment de sistemes i equips informàtics (hardware i software)

07/11/2017 Plec de prescripcions tècniques que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de  sistemes i equips informàtics (hardware i software)

07/11/2017 Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informatics (hardware i software)

27/10/2017 Convocatòria Concurs d’Idees “Laboratori d’Accessibilitat”

VFINAL_bases concurso accesibilidad

VFINAL_FICHAdescriptiva-1

28/09/17 Adjudicació Licitació Cafeteria

Adjudicación Licitación Cafetería

21/09/17 Resultat Selecció Projectes COL.LAB

Resultado Seleccion Proyectos COL.LAB

21/09/17 Cancel·lació “Processe de Selecció de Projectes de Coproducció”
Cancelación Proceso de Selección de Proyectos de Coproducción

21/06/17 Comunicació del resultat sobre la selecció dels primers projectes presentats al Collab

Resolució del Collab

15/06/17 Plec per a la licitació del servici de cafeteria de LAS NAVES

17/05/04 Acord d’adjudicació del servei de neteja en les instal·lacions Las Naves (expedient 2/17) 170504 Acuerdo de adjudicación

31/03/2017 Plec de Clàusules Tècniques i Particulars i Plec de condicions Administratives particulars que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, del Servei de Neteja en “Las Naves”.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS Y PARTICULARES

ANEXO I  ANEXO II ANEXO III

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 2017

13/03/2017 Normes de Contratació LAS NAVES – Fundación de la C.V. para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN

03/03/2017 Convocatòria col·lab convocatoria col·lab

03/03/2017 Convocatòria col·lab anexe I convocatoria col·lab_anexo I_form

03/03/2017 Convocatòria col·lab anexe II convocatoria col·lab_anexo II

15/02/2017 RESOLUCIÓ SELECCIÓ PROJECTE INNOVADOR II TROBADA ALCALDES INNPULSO

27/01/2017 BASES PER A LA SELECCIÓ D’UN PROJECTE INNOVADOR EN EL MARC DE LA
II TROBADA ALCALDES + INNOVADORS DE LA XARXA INNPULSO

Bases València_VAL

20/01/2017 Resolució Convocatória per assistir 4YFN del Mobile World Congress Resolució Startups 4YFN (1)

11/01/2017 Convocatòria per a la selecció de startups per assistir 4YFN del Mobile World Congress Convocatòria 4YFN startups (val)

10/01/2017 Resolució Facilitadors 4YFN (val)

02/01/2017 InnDEA València convoca concurs per a seleccionar a membres de l’ecosistema de l’emprenedoria innovadora destinat a assistir al 4FYN del Mobile World Congress:  Convocatoria 4YFN-1

27/12/2016 1 Resolució d’adjudicació de la Segona Edició del Concurs d’Idees Transition Cities 2016 – Val

27/12/2016 2 ACORD DE RESOLUCIÓ MOTIVADA 2a Edició Val

12/12/2016 Formulari Online de Perfil Social Concurs d’Idees Transition Cities 2016 

12/12/2016 Solicitud_concurso-de-ideas-energy 2016-VAL

12/12/2016 Bases Concurs d’Idees Energia Transition Cities 2ª edició Dec 2016 Final (VAL)

07/11/2016 Resolució d’adjudicació que ha de regir la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informàtics (Hardware i Software de Base).

161107Resolució Adjudicació_Signada

11/10/2016 Resolució MEDICA2016 (val)

29/09/2016  Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informátics (Hardware i Software de Base)

160929 Plec Condicions Administratives

160929 Plec Condicions Tècniques

20/09/16 Bases-MEDICA2016 (val)

12/09/2016 Resolució Missió Web Summit (val)

01/08/2016  Resolució d’adjudicació del Concurs d’Idees Transition Cities 2016

01/08/2016  Acord de Resolució Motivada

29/07/2016 Bases Convocatòria Missió empresarial Web Summit

Bases Summit

21/07/2016 Resolució d’adjudicació de la Fase de Preselecció Concurs d’Idees Transition Cities 2016 (1)

8/07/2016 Formulari Online de Perfil Social Concurs d’idees Transition Cities 2016

https://docs.google.com/forms/d/1ujwcr9u2FNWcldwn4T8al9puK_SnVE-eVZpoYG62-Fk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

04/07/2016 Bases Convocatòria Concurs d’idees Transition Cities

Bases Concurso de Ideas Transition Cities VAL

04/07/2016 Solicitud Convocatòria Concurs d’idees Transition Cities

Solicitud_concurso-de-ideas-2016 VAL

07/06/2016: Resolució Missió London Technology Week 2016

17/05/2016: Bases London Technology Week

10/05/2016: Resolución Convocatoria Selección Palo Market Fest

26/04/2016: Bases corregidas por error en el correo electrónico. 160426-Bases-Palo-Market

28/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015 y 19/12/2015. Resolución. Puestos [01], [02], [06] y [07]

28/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015 y 19/12/2015. Resultados Fase 2: Entrevistas. Puestos [01], [02], [06] y [07]

18/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Valoración de méritos.

16/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Criterios de evaluación

16/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as

13/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as

11/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Resolución. Puestos [03], [04] y [05]

11/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Resultados Fase 2: Entrevistas. Puestos [03], [04] y [05]

29/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Valoración de méritos. (01), (02), (03), (04), (05), (06)

24/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as

19/12/2015: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA (1), (2), (3), (4), (5), (6)

14/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Criterios de evaluación.(1), (2), (3), (4), (5), (6)

10/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. (1), (2), (3), (4), (5), (6).

04/12/2015: Adjudicación stands DIGITALL.

24/11/2015: Comunicación selección startups Misión SXSW Interactive 2016

16/11/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA

06/11/2015: Resolución de adjudicación del Concurso de Ideas Transition Cities 2015

30/10/2015: Resolución de selección de Startusp_Feria Aplicaciones Móviles en Londres.

11/09/2015: ACUERDO DE ADJUDICACIÓN  DEL ORGANO DE  CONTRATACION DE LA LICITACIÓN CON NUMERO DE EXPEDITENTE DE CONTRATACIÓN 3_15 DE  LA FUNDACION INNDEA VALENCIA REUNIDA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

11/09/2015: Resolución de adjudicación de la Fase de Preselección Concurso de Ideas Transition Cities 2015. 

01/09/2015 Acuerdo de requerimiento del Órgano de Contratación a la oferta económicamente mas ventajosa a propuesta del acuerdo de la Mesa de Contratación de la licitación con número de expediente de contratación 3_15.

06/08/2015: Concurso de Ideas Transition Cities 2015. Proyectos para reducir el impacto de las ciudades en el cambio climático.

Consulta las bases

Descargar formulario “Experiments”

Descargar formulario “Service Innovation Grant”

31/07/2015: PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS Y PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LA FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRADA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN VALENCIA PARA EL PERIODO 2015-2020. ÁREA DE ACTUACIÓN: CABAÑAL, AMPLIABLE A OTROS POBLADOS MARÍTIMOS. 

Termini per a la presentació d’ofertes: 10 dies.

Ampliado plazo de presentación de ofertas hasta el viernes 14 de agosto de 2015.

Pliego de clausulas administrativas particulares (castellano / valencià)

Pliego de clausulas técnicas y particulares (castellano / valencià)

Anexo I | Anexo II | Anexo III

Annex I | Annex II | Annex III

24/07/2015: Resolución de adjudicación de la convocatoria para participar en la presentación de la nueva plataforma VIT Emprende, mediante una degustación de productos.

20/07/2015: Convocatoria para participar en la presentación de la nueva plataforma VIT Emprende, mediante una degustación de productos.

19/11/14: Resolución motivada de adjudicación por el que se revuelve la contratación de las obras de repavimentación de aceras de la calle Félix Pizcueta de Valencia.

08/10/2014: Pliego de cláusulas administrativaspliego de cláusulas técnicas y Memoria Técnica de redacción del proyecto para la contratación mediante contrato negociado sin publicidad del contrato de ejecución de obra de pavimientación de aceras de la calle Félix Pizcueta de la ciudad de Valencia dentro del contexto del proyecto Light2CAT, financiado por la Unión Europea a través del Séptimo Programa Marco.
Termini per a la presentació d’ofertes: 25 dies.

02/10/2014: Acuerdo de Resolución motivada por el que se acuerda la contratación de las empresas finalistas del Concurso de Ideas ‘Transition Cities

Resolución y adjudicación para la contratación del programa de puesta en marcha del piloto de distribución urbana de mercancías utilizando triciclos y una microplataforma de distribución de mercancías

Per Resolució de data 1 de setembre de 2014 de la vicepresidenta de la Fundación Inndea, Beatriz Simón Castellets, es va resoldre, entre altres qüestions, en el seu punt segon adjudicar el contracte a favor de Soluciones Última Milla, SL, per un import de 25.180 € (incloent-hi l’IVA) de conformitat amb el plec de condicions aprovat per esta presidència delegada.

Advertit un error tipogràfic (referent a la inclusió de l’IVA) en el punt segon de la resolució damunt esmentada i de conformitat amb els preceptes establits en l’article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPAC), és procedent la rectificació del dit error.

Resolución y adjudicación para la contratación del programa de elaboración de informantes ‘Valencia ciudad de negocios’

Al navegar per la web acceptes l'ús de cookies més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close