Perfil de contractant

Las Naves forma parte del sector público delimitado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/233/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

De acuerdo con lo establecido en el art. 3.3.b) de la citada norma, Las Naves es un poder adjudicador distinto de la Administración Pública.

19/07/2024 Resolució autorització pagament subvencions assistència TNW

24/04/2024 Designació i nomenament del jurat del Hackathon WELLBASED

18/04/2024  BASES WELLBASED HACKATHON:“Mitigating Energy Poverty in summer and its impact on health” 

08/05/2023 Acta deliberació del jurat dels premis a les millors iniciatives emprenedores de la 7a edició del programa Col·lab de la Fundació Las Naves

03/05/2023 Designació i nomenament del jurat dels premis a les millors iniciatives emprenedores de la 7a edició del programa Col·lab de la Fundació Las Naves

28/03/2023 Primera convocatòria de les Comunitats d’Aprenentatge i Pràctiques de Ciuta·lab

28/03/2023 Segona convocatòria dels Tallers de Producció Col·laborativa de Ciuta·lab

09/11/2022 Acta de deliberació del jurat de la 2a fase de selecció d’iniciatives emprenedores del Programa Col·lab de la Fundació Las Naves (7a edició)

08/11/2022 Acta de deliberació del jurat de les millors iniciatives emprenedores del Programa Col·lab de la Fundació Las Naves (6a edició)

28/10/2022 Designació i nomenament del jurat de la 2a fase de selecció d’iniciatives emprenedores del Programa Col·lab de la Fundació Las Naves (7a edició)

27/10/2022 Acta de deliberació del jurat de la 1a fase de selecció d’inicitives emprenedores del Programa Col·lab de la Fundació Las Naves (7a edició)

20/10/2022 Designació i nomenamet del jurat de la 1a fase de selecció d’iniciatives emprenedores del Programa Col·lab de la Fundació Las Naves (7a edició)

12/09/2022 Bases de la 7a convocatòria per a la selecció d’iniciatives emprenedores del programa Col·lab de la Fundació Las Naves

25/05/2022 Acta de deliberació del jurat de la 2a fase de selecció d’iniciatives emprenedores del Programa Col·lab de la Fundació Las Naves (6a edició)

11/05/2022 Aprovació premi ‘Col·lab Weekend 2021’

10/05/2022 Acta de deliberació del jurat de la 1a fase de selecció d’iniciatives emprenedores del Programa Col·lab de la Fundació Las Naves (6a edició)

09/05/2022 Designació i nomenament del jurat de la 2a fase de selecció d’iniciatives emprenedores del Programa Col·lab de la Fundació Las Naves (6a edició)

06/05/2022 Designació i nomenament del jurat de la 1a fase de selecció d’iniciatives emprenedores del programa Col·lab de la Fundació Las Naves (6a edició)

05/05/2022 Acta de deliberació del proyectes guanyadors de la 5ª edició del programa Col·lab de la Fundació Las Naves

28/04/2022 Designació i nomenament del jurat de selecció de les millors startups del programa Col·lab de l’entitat (5ª edició)

19/04/2022 Convocatòria Idees Ciutadanes. Missió Climàtica

04/04/2022 Bases de la 6a convocatòria per a la selecció d’iniciatives emprenedores del programa Col·lab

28 /12 /2021 Llistat definitiu. V edició del Concurs de Videos ‘De major vull ser com…’

15/12/2021 Llistat provisional d’admesos i exclosos en la V edició del Concurs de vídeos ‘De major vull ser com…’

10/12/2021 Acta de deliberació del Jurat dels Premis Agro·lab 2021 de la Fundació Las Naves

09/12/2021 Designació i nomenament del Jurat dels Premis Agrol·lab 2021 de la Fundació Las Naves

03/12/2021 Bases dels Premis Agro·lab 2021 de la Fundació Las Naves

24/11/2021 Designació i nomenament del Jurat de la V edició del concurso de vídeos ‘De Major Vull Ser Com…’

08/11/2021: Acta de la 2ª fase del procés de selecció de projectes para la V Edició del programa Col·lab de la Fundació Las Naves

13/10/2021 Acta de deliberació del jurat de selecció ‘Premis d’Avaluació de Polítiques Públiques’

13/10/2021 Bases V Edició Concurs de vídeos ‘De major vull ser com…’

13/10/2021 Acta de selecció dels projectes guanyadors de la 4ª Edició del programa Col·lab de la Fundación Las Naves

06/10/2021 Acta de la 1ª fase del proceso de selección de proyectos para la V edición del programa Col·lab de Las Naves.

05/10/2021 Designació i nomenament del jurat de la 1a fase de selecció de projectes de la V edició del programa Col·lab de la Fundació Las Naves.

19/09/2021: Acta de deliberació del jurat ‘Hackathon Col·lab Weekend 2021’

15/09/2021: Designació i nomenament del jurat de l’esdeveniment ‘Hackathon Col·lab Weekend 2021’

15/09/2021: Designació i nomenament del jurat del ‘Concurs de Projectes i Iniciatives d’Avaluació de Polítiques Públiques’

01/09/2021: Bases de la convocatòria de selecció de projectes del programa Col·lab de la Fundació Las Naves (V Edició)

20/07/2021: Bases de participación ‘Hackathon Col·lab Weekend 2021’

19/07/2021: Acta de deliberació del jurat (selecció de projectes I edició del programa Agrolab)

29/06/2021: Resolució designació i nomenament jurat Agrolab

15/06/2021: Bases del concurs de premis als projectes i iniciatives d’avaluació de polítiques públiques

14/06/21 Bases de la I convocatòria per a la selecció de projectes del programa Agrolab.

10/05/2021: Projectes seleccionats per a entrar en la 4ª Edició del programa Col·lab de Las Naves per convocatòria ordinària.

07/05/21: Acta de deliberació del jurat de selecció (convocatòria extraordinària de la IV Edició del programa Col·lab per a pesones físiques i jurídiques beneficiàries de les subvencions per al desenvolupament de projectes d’Innovació social i urbana en la ciutat de València 2020.

07/05/2021: Nomenament i designació del jurat de la 2a fase de selecció de projectes de l IV Edició del programa Col·lab de Las Naves

03/05/2021: Acta selecció millors projectes_3ª edició_Col·lab

19/04/2021: Acta de la 1a fase del procés de selecció de projectes per a la IV Edició del programa Col·lab de la Fundació LAS NAVES

13/04/2021: Designació i nomenament del jurat de la 1ª fase de selecció de projectes de la IV edició del programa Col·lab de la Fundació LAS NAVES.

05/03/2021: Resolució (Del Pati al Barri)

03/03/2021: Resolució (Selecció codisseny laboratoris ciutadans)

03/03/2021: Resolució (Selecció diagnòstic laboratori de fabricació)

26/02/2021:  Bases de la 4a convocatòria per a la selecció de projectes del programa Col·lab

18/02/2021: Rectificació dels Termes de Referència (ampliació termini per a la recepció de propostes) per a la contractació del Servei Extern per al desenvolupament del projecte ‘Del pati al barri’.

09/02/2021 Termes de referència per a la contractació de servei ‘Dinamització del procés de codisseny de Laboratoris Ciutadans orientat a Missions’ 

04/02/2021: Termes de Referència per a la Contractació del Servei ‘Diagnòstic de necessitats per a la posada en marxa d’un Laboratori de Fabricació’

04/02/2021: Termes de Referència per a la Contractació del Servei Extern per al desenvolupament del projecte ‘Del Pati al Barri’.

21/01/2021 Llistat definitiu de vídeos admesos i exclosos en la IV edició del concurs ‘De major vull ser com…’

15/01/2021Bases convocatòria extraordinària de selecció de projectes del programa Col·lab per a persones físiques i jurídiques beneficiàries de les subvencions per al desenvolupament de projectes d’innovació social i urbana en la ciutat de València (categories Aceleració i Scale Up). | model de resum executiu

13/01/21 Llistat provisional de admesos i llistat de requeriments a esmenar de les propostes rebudes a participar en la IV edició del concurs “De major vull ser com…”

04/01/21 Designació i nomenament del jurat de la IV Edició del Concurs de vídeos ‘De major vull ser com…’

06/11/2020 Projectes seleccionats per a entrar en la 3ª Edició del programa Col.lab de LAS NAVES

03/11/2020 Acta de selecció dels projectes guanyadors de la 2ª edició del programa Col·lab de la Fundació LAS NAVES.

26/10/2020 Designació i nomenament del jurat de la 2a fase del projecte de selecció de projectes de la III Edició del programa Col·lab

15/10/2020  Acta de la 1a selecció de projectes per a la III Edició del programa Col·lab de la Fundació LAS NAVES

13/10/2020 Nomenament del jurat de la 1ª selecció de projectes de la III Edició del programa Col·lab de la Fundació LAS NAVES.

15/09/20 Nomenament i designació jurat del Hackathon a celebrar durant l’esdeveniment ‘Col·lab Weekend 2020’ de la Fundació LAS NAVES.

03/09/20 Bases de la 3ª edició de la selecció de projectes per al programa Col·lab de LAS NAVES.

16/07/2020 Resolució d’Aprovació de la creació del premi “Col·lab Weekend Edició 2020 – distinció “Fast track Pre-acceleració Col·lab” i de les bases dels premis Col·lab Weekend 2020.

09/07/2020 Acta jurat II Crida a Projecte per a promoció MISSIONS VLC2030.

03/07/2020 Designació i nomenament del Jurat de la II Crida a Projecte “Selecció de Fotografies per a Promoció MissionsVLC2030”.

26/06/2020 Acta de selecció millors projectes 1ª Edició Col·lab (programes Pre-Acceleració i Acceleració).

23/06/2020: Acta del Jurat de la crida a projecte ‘Disseny i Programació de la web corporativa de Las Naves”.

23/06/2020: II Crida a projecte (Selecció de fotografies per a Promoció MissionsVLC 2030)

16/06/2020 Acta deliberació jurat crida a projecte “Selecció fotografies per a Promoció MissionsVLC2030”

12/06/2020: Designació i nomenament del jurat de la crida a projecte “Disseny i programació de la web corporativa de Las Naves”

11/06/2020: Nomenament i designació jurat de l’anomenada a projecte “Selecció Fotografies per a Promoció MissionsVLC2030”.

10/06/2020: Resultat procés de selecció per a mentorització de gestió d’equips i lideratge del programa Col.lab de Las Naves

05/06/2020: Resultat procés de selecció d’entitats mentores per a  Mentorització de Gestió d’Equipos

05/06/2020 Acta de selecció d’entitats mentores per a la Mentorització Equips Col·lab

04/06/2020 Crida a projecte (Disseny i programación web corporativa de Las Naves)

04/06/2020 Crida a projecte (Selecció de fotografíese per a la promoción ‘Missions VLC 2030’)

04/06/2020 Designació i nomenament del jurat per al procés de selecció del servei de mentorització de gestió d’equips i lideratge del programa Col·lab de Las Naves

26/05/2020 Bases per a la selecció de la prestació del servei de mentorització de gestió d’equips i lideratge per al programa Col·lab

25/05/2020  Acta del jurat dels projectes seleccionats 2ª edición Programa ‘Col·lab’ de LAS NAVES

24/03/2020 Notificació interrupció terminis tramitació procediments

06/03/2020 Bases de la 2ª convocatoria del programa ‘Col·lab’ de LAS NAVES

12/02/2020 Acta III Edició Concurs de vídeos ‘De major vull ser com…’

12/02/2020 Relació de participants del Concurs Iniciatives Verds Col·laboratives (Benicalap_Grow Green) amb codi alfanumèric assignat després de recepció de propostes.

07/02/2020 Acta Concurs Iniciatives Verds Col·laboratives_Grow Green_Benicalap

31/01/2020 Llistat definitiu d’admesos i exclosos de la III Edició del Concurs de vídeos ‘De major vull ser com…’

20/01/2020 Llistat provisional d’admesos i requeriments a subsanar ‘III Edició Concurs ‘de major vull ser com…”

02/01/2020 Llistat definitiu procés de selecció entitats mentores – Col·lab 2.0 1a ED

27/12/2019 Llistat provisional de persones i entitats mentores seleccionades – Col·lab 2.0 1a ED

27/12/2019 Acta del Comité de Selecció de persones i entitats mentores – Col·lab 2.0 1a ED

19/12/2019 Bases mentorització Col·lab 2.0 1a ED

19/12/2019 Annex I: Formulari sol·licitud entitats i persones mentores Col·lab

19/12/2019 Annex II: Oferta Econòmica entitats i persones mentores Col·lab

13/12/2019 Nomenament Jurat Concurs iniciatives verds col·laboratives Benicalap (Grow Green)

03/12/2019 Comunicació selecció Expositors Christmas Design Market

20/11/2019 Comunicació selecció de la  Crida a projecte “Realització de la imatge gràfica per al Festival de Nadal de la Fundació LAS NAVES”

19/11/2019 Nomenament del Jurat III Edició del Concurs de vídeos “De major vull ser com…”

5/11/19 Comunicació empresa seleccionada en la crida a Projecte “Pla de Mitjans de la Fundació LAS NAVES”

14/11/2019 Bases per a la participació en el Christmas Design Market de la Fundació LAS NAVES del 20 al 22 de desembre

14/11/201 Crida a projecte_Disseny de la imatge gràfica per al Festival de Nadal de la Fundació LAS NAVES

14/11/19 Comunicació empresa seleccionada en la crida a Projecte “Creació de Continguts OFF i ON Line de la Fundació LAS NAVES”

11/11/19 Bases Concurs d’Idees Verds Col·laboratives Benicalap 

08/11/19 Comunicació d’empreses seleccionades per a realitzar el Pla de Xoc de Comunicació de LAS NAVES

08/11/19 Rectificació Bases i convocatòria (Pla de mitjans per a la difusió de la campanya de comunicació de marca de la Fundació LAS NAVES_oberta a professionals, centrals i agències de mitjans).

08/11/19 Bases i convocatòria per a la Creació de l’Estratègia de Continguts OFF i ON Line per a la Fundació LAS NAVES

06/11/2019 BASES CONVOCATORIA PLA DE XOC COMUNICACIÓ

30/09/2019  190923 Resolución Premios Col·lab Weekend 2019

20/9/2019 BASES III Concurs ‘De major vull ser…’

30/8/2019 Bases convocatòria programes Col·lab 2019

30/8/2019 Resolució i bases convocatòria programes Col·lab 2019

17/07/2019 Creació Premis Col·lab Weekend 2019.

9/5/2019 Resultat definitiu procés de selecció de Técnic en Agroalimentació i Especialista en Emprenedoria Innovadora.

9/5/2019  Acta revisió d’al·legacions al resultat del procés de selecció de Tècnic en Agroalimentació.

7/2/2019 Subsanació d’errades materials resultat Tècnic en Agroalimentació i Especialista en Emprenedoria Innovadora

28/1/2019 Llista provisional de persones admeses i excloses del lloc OE/2018/6 Especialista en Ciència de Dades

28/1/2019 Resultat del procés de selecció dels 4 llocs de treball:

 • OE/2018/1 Tècnic en Agroalimentació.
 • OE/2018/2 Especialista en Emprenedoria Innovadora.
 • OE/2018/3 Tècnic en Energia.
 • OE/2018/4 Especialista en Participació.
 • Resultat

24/01/2019 Resolució del Concurs d’Accessibilitat Tecnològica 2018

14/12/2018  Resultats de la 4ª fase del procés de selecció de:

 • OE/2018/1 Tècnic en Agroalimentació
 • OE/2018/2 Especialista en Emprenedoria Innovadora
 • OE/2018/3 Tècnic en Energia
 • OE/2018/4 Especialista en Participació
 • Resultats

12/12/2018 Convocatòria del procés selectiu per a 1 Especialista en Ciència de Dades. El termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés de selecció acaba el proper 27 de desembre. 

5/12/2018  -Resultats tercera fase dels processos de selecció de Tècnic en Agroalimentació, Especialista en Emprenedoria Innovadora, Tècnic en Energia i Especialista en Participació.

5/12/2018  – Resultats tres primeres fases dels processos de selecció de Tècnic en Agroalimentació, Especialista en Emprenedoria Innovadora, Tècnic en Energia i Especialista en Participació.

30/11/2018 Resultats de la  segona fase i convocatòria de la tercera fase del procés de selecció de: 

 • OE/2018/1 Tècnic en Agroalimentació
 • OE/2018/2 Especialista en Emprenedoria Innovadora
 • OE/2018/3 Tècnic en Energia
 • OE/2018/4 Especialista en Participació
 • Ací tens el document amb els resultats

23/11/2018 Resultat de la primera fase del procés de selecció de:

 • OE/2018/1 Tècnic en Agroalimentació
 • OE/2018/2 Especialista en Emprenedoria Innovadora
 • OE/2018/3 Tècnic en Energia
 • OE/2018/4 Especialista en Participació
 • Ací tens el document amb els resultats

19/11/2018 Llistes definitives dels processos de selecció de:

12/11/2018 Llistes provisionals del procés de selecció de:

12/11/2018 Llista definitiva del procés de selecció de:

16/10/2018 Llistat provisional d’admesos en el procés de selecció de: 

11/10/2018 Convocatòria del procés selectiu per a 1 Tècnic/a en Energia, 1 Especialista en Participació i 1 Especialista en Ciència de Dades.  El termini de presentació de sol.licituds per a participar en el procés selectiu finalitza el pròxim dia 26 d’octubre de 2018.

02/10/2018 Actes del Jurat del Concurs de Cultura Inclusiva

2/10/2018 Nombramiento Jurado del Concurso de vídeos ‘De major vull ser com…’

28/09/18 Bases de la convocatòria per a la participació en l’II Congrés Català de Pobresa Energètica del 8 al 9 de Novembre de 2018 a Barcelona

28/09/2018  Bases de la convocatoria para la participación en el Market Place de la Jornada final del proyecto ProSumE

28/09/2018 Convocatòria per a la participació en l’enquesta #ConnectaTeAlSol – Projecte ProSumE

27/09/2018 Nomenament Jurat del Concurs d’Idees_Laboratori

26/09/2018 Convocatòria del procés selectiu per a 1 tècnic/a en agroalimentació i 1 especialista en emprenedoria innovadora.

04/09/2018 Concurs d’idees del Laboratori Tecnològic d’Accessibilitat

Avís de modificació de les bases del Concurs d’Idees del Laboratori Tecnològic d’Accessibilitat (28/09/18)

01/08/2018  Convocatòria del concurs ‘De major vull ser com…’

26/7/2018 Nomenament del Jurat del Concurs de Cultura Inclusiva 2018

28/5/2018 Concurs d’idees en matèria de Cultura Inclusiva (BASES y ANNEX I)

20/02/2018 Acta del jurat Premis de major vull ser…

13/02/2018 Consulta Preliminar al Mercat per millorar l’eficiència energètica del Parc Central de Bombers de València mitjançant un Procés de Compra Pública Innovadora. Projecte Europeu CEPPI.

24/01/2018 Resultat de la selecció dels projectes presentats al Col·lab

15/01/2018 Bases concurs de videos “De major vull ser com…” (FISABIO i LAS NAVES)

28/11/2017 Acord d’adjudicació de la contractació del servei de manteniment de sistemes i equips informàtics (hardware i software)

07/11/2017 Plec de prescripcions tècniques que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de  sistemes i equips informàtics (hardware i software)

07/11/2017 Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informatics (hardware i software)

27/10/2017 Convocatòria Concurs d’Idees “Laboratori d’Accessibilitat”

28/09/17 Adjudicació Licitació Cafeteria

21/09/17 Resultat Selecció Projectes COL.LAB

21/09/17 Cancel·lació “Processe de Selecció de Projectes de Coproducció”

21/06/17 Comunicació del resultat sobre la selecció dels primers projectes presentats al Collab

15/06/17 Plec per a la licitació del servici de cafeteria de LAS NAVES

17/05/04 Acord d’adjudicació del servei de neteja en les instal·lacions Las Naves (expedient 2/17) 170504 Acuerdo de adjudicación

31/03/2017 Plec de Clàusules Tècniques i Particulars i Plec de condicions Administratives particulars que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, del Servei de Neteja en “Las Naves”.

13/03/2017 Normes de Contratació LAS NAVES – Fundación de la C.V. para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN

03/03/2017 Convocatòria col·lab convocatoria col·lab

03/03/2017 Convocatòria col·lab anexe I convocatoria col·lab_anexo I_form

03/03/2017 Convocatòria col·lab anexe II convocatoria col·lab_anexo II

15/02/2017 RESOLUCIÓ SELECCIÓ PROJECTE INNOVADOR II TROBADA ALCALDES INNPULSO

27/01/2017 BASES PER A LA SELECCIÓ D’UN PROJECTE INNOVADOR EN EL MARC DE LA
II TROBADA ALCALDES + INNOVADORS DE LA XARXA INNPULSO

Bases València_VAL

20/01/2017 Resolució Convocatória per assistir 4YFN del Mobile World Congress Resolució Startups 4YFN (1)

11/01/2017 Convocatòria per a la selecció de startups per assistir 4YFN del Mobile World Congress Convocatòria 4YFN startups (val)

10/01/2017 Resolució Facilitadors 4YFN (val)

02/01/2017 InnDEA València convoca concurs per a seleccionar a membres de l’ecosistema de l’emprenedoria innovadora destinat a assistir al 4FYN del Mobile World Congress:  Convocatoria 4YFN-1

27/12/2016 1 Resolució d’adjudicació de la Segona Edició del Concurs d’Idees Transition Cities 2016 – Val

27/12/2016 2 ACORD DE RESOLUCIÓ MOTIVADA 2a Edició Val

12/12/2016 Formulari Online de Perfil Social Concurs d’Idees Transition Cities 2016 

12/12/2016 Solicitud_concurso-de-ideas-energy 2016-VAL

12/12/2016 Bases Concurs d’Idees Energia Transition Cities 2ª edició Dec 2016 Final (VAL)

07/11/2016 Resolució d’adjudicació que ha de regir la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informàtics (Hardware i Software de Base).

16/11/07 Resolució Adjudicació_Signada

11/10/2016 Resolució MEDICA2016 (val)

29/09/2016  Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informátics (Hardware i Software de Base)

20/09/16 Bases-MEDICA2016 (val)

12/09/2016 Resolució Missió Web Summit (val)

01/08/2016  Resolució d’adjudicació del Concurs d’Idees Transition Cities 2016

01/08/2016  Acord de Resolució Motivada

29/07/2016 Bases Convocatòria Missió empresarial Web Summit

21/07/2016 Resolució d’adjudicació de la Fase de Preselecció Concurs d’Idees Transition Cities 2016 (1)

8/07/2016 Formulari Online de Perfil Social Concurs d’idees Transition Cities 2016

04/07/2016 Bases Convocatòria Concurs d’idees Transition Cities

04/07/2016 Solicitud Convocatòria Concurs d’idees Transition Cities

07/06/2016: Resolució Missió London Technology Week 2016

17/05/2016: Bases London Technology Week

10/05/2016: Resolución Convocatoria Selección Palo Market Fest

26/04/2016: Bases corregidas por error en el correo electrónico. 160426-Bases-Palo-Market

28/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015 y 19/12/2015. Resolución. Puestos [01], [02], [06] y [07]

28/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015 y 19/12/2015. Resultados Fase 2: Entrevistas. Puestos [01], [02], [06] y [07]

18/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Valoración de méritos.

16/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Criterios de evaluación

16/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as

13/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as

11/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Resolución. Puestos [03], [04] y [05]

11/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Resultados Fase 2: Entrevistas. Puestos [03], [04] y [05]

29/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Valoración de méritos. (01), (02), (03), (04), (05), (06)

24/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as

19/12/2015: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA (1), (2), (3), (4), (5), (6)

14/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Criterios de evaluación.(1), (2), (3), (4), (5), (6)

10/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. (1), (2), (3), (4), (5), (6).

04/12/2015: Adjudicación stands DIGITALL.

24/11/2015: Comunicación selección startups Misión SXSW Interactive 2016

16/11/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA

06/11/2015: Resolución de adjudicación del Concurso de Ideas Transition Cities 2015

30/10/2015: Resolución de selección de Startusp_Feria Aplicaciones Móviles en Londres.

11/09/2015: ACUERDO DE ADJUDICACIÓN  DEL ORGANO DE  CONTRATACION DE LA LICITACIÓN CON NUMERO DE EXPEDITENTE DE CONTRATACIÓN 3_15 DE  LA FUNDACION INNDEA VALENCIA REUNIDA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

11/09/2015: Resolución de adjudicación de la Fase de Preselección Concurso de Ideas Transition Cities 2015. 

01/09/2015 Acuerdo de requerimiento del Órgano de Contratación a la oferta económicamente mas ventajosa a propuesta del acuerdo de la Mesa de Contratación de la licitación con número de expediente de contratación 3_15.

06/08/2015: Concurso de Ideas Transition Cities 2015. Proyectos para reducir el impacto de las ciudades en el cambio climático.

31/07/2015: PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS Y PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LA FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRADA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN VALENCIA PARA EL PERIODO 2015-2020. ÁREA DE ACTUACIÓN: CABAÑAL, AMPLIABLE A OTROS POBLADOS MARÍTIMOS. 

Termini per a la presentació d’ofertes: 10 dies.

Ampliado plazo de presentación de ofertas hasta el viernes 14 de agosto de 2015.

Pliego de clausulas administrativas particulares (castellano / valencià)

Pliego de clausulas técnicas y particulares (castellano / valencià)

Anexo I | Anexo II | Anexo III

Annex I | Annex II | Annex III

24/07/2015: Resolución de adjudicación de la convocatoria para participar en la presentación de la nueva plataforma VIT Emprende, mediante una degustación de productos.

20/07/2015: Convocatoria para participar en la presentación de la nueva plataforma VIT Emprende, mediante una degustación de productos.

19/11/14: Resolución motivada de adjudicación por el que se revuelve la contratación de las obras de repavimentación de aceras de la calle Félix Pizcueta de Valencia.

08/10/2014: Pliego de cláusulas administrativaspliego de cláusulas técnicas y Memoria Técnica de redacción del proyecto para la contratación mediante contrato negociado sin publicidad del contrato de ejecución de obra de pavimientación de aceras de la calle Félix Pizcueta de la ciudad de Valencia dentro del contexto del proyecto Light2CAT, financiado por la Unión Europea a través del Séptimo Programa Marco.
Termini per a la presentació d’ofertes: 25 dies.

02/10/2014: Acuerdo de Resolución motivada por el que se acuerda la contratación de las empresas finalistas del Concurso de Ideas ‘Transition Cities

Resolución y adjudicación para la contratación del programa de puesta en marcha del piloto de distribución urbana de mercancías utilizando triciclos y una microplataforma de distribución de mercancías

Per Resolució de data 1 de setembre de 2014 de la vicepresidenta de la Fundación Inndea, Beatriz Simón Castellets, es va resoldre, entre altres qüestions, en el seu punt segon adjudicar el contracte a favor de Soluciones Última Milla, SL, per un import de 25.180 € (incloent-hi l’IVA) de conformitat amb el plec de condicions aprovat per esta presidència delegada.

Advertit un error tipogràfic (referent a la inclusió de l’IVA) en el punt segon de la resolució damunt esmentada i de conformitat amb els preceptes establits en l’article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPAC), és procedent la rectificació del dit error.

Resolución y adjudicación para la contratación del programa de elaboración de informantes ‘Valencia ciudad de negocios’