logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

Perfil del contractant

Las Naves forma part del sector públic delimitat en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). En concret, Las Naves és un poder adjudicador distint de l’Administració Pública, d’acord amb el que establix l’article 3.1 del TRLCSP.

Aquestes instruccions es dicten en compliment dels preceptes establerts en l’article 191 de la TRLCSP i són aplicables als procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada, segons la delimitació que es fa en la TRLCSP.

INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ


13/02/2018 Consulta Preliminar al Mercat per millorar l’eficiència energètica del Parc Central de Bombers de València mitjançant un Procés de Compra Pública Innovadora. Projecte Europeu CEPPI.

Informe Bomberos VAL

Diptico bomberos VAL

AuditoriaResumen_Parque de Bomberos

Anexe I/ Anexo I / Annex I 

 

24/01/2018 Resultat de la selecció dels projectes presentats al Col·lab

15/01/2018 Bases concurs de videos “De major vull ser com…” (FISABIO i LAS NAVES)

28/11/2017 Acord d’adjudicació de la contractació del servei de manteniment de sistemes i equips informàtics (hardware i software)

07/11/2017 Plec de prescripcions tècniques que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de  sistemes i equips informàtics (hardware i software)

07/11/2017 Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informatics (hardware i software)

27/10/2017 Convocatòria Concurs d’Idees “Laboratori d’Accessibilitat”

VFINAL_bases concurso accesibilidad

VFINAL_FICHAdescriptiva-1

28/09/17 Adjudicació Licitació Cafeteria

Adjudicación Licitación Cafetería

21/09/17 Resultat Selecció Projectes COL.LAB

Resultado Seleccion Proyectos COL.LAB

21/09/17 Cancel·lació “Processe de Selecció de Projectes de Coproducció”
Cancelación Proceso de Selección de Proyectos de Coproducción

21/06/17 Comunicació del resultat sobre la selecció dels primers projectes presentats al Collab

Resolució del Collab

15/06/17 Plec per a la licitació del servici de cafeteria de LAS NAVES

17/05/04 Acord d’adjudicació del servei de neteja en les instal·lacions Las Naves (expedient 2/17) 170504 Acuerdo de adjudicación

31/03/2017 Plec de Clàusules Tècniques i Particulars i Plec de condicions Administratives particulars que ha de regir en la contractació, mitjançant procediment ordinari, del Servei de Neteja en “Las Naves”.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS Y PARTICULARES

ANEXO I  ANEXO II ANEXO III

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 2017

13/03/2017 Normes de Contratació LAS NAVES – Fundación de la C.V. para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN

03/03/2017 Convocatòria col·lab convocatoria col·lab

03/03/2017 Convocatòria col·lab anexe I convocatoria col·lab_anexo I_form

03/03/2017 Convocatòria col·lab anexe II convocatoria col·lab_anexo II

15/02/2017 RESOLUCIÓ SELECCIÓ PROJECTE INNOVADOR II TROBADA ALCALDES INNPULSO

27/01/2017 BASES PER A LA SELECCIÓ D’UN PROJECTE INNOVADOR EN EL MARC DE LA
II TROBADA ALCALDES + INNOVADORS DE LA XARXA INNPULSO

Bases València_VAL

20/01/2017 Resolució Convocatória per assistir 4YFN del Mobile World Congress Resolució Startups 4YFN (1)

11/01/2017 Convocatòria per a la selecció de startups per assistir 4YFN del Mobile World Congress Convocatòria 4YFN startups (val)

10/01/2017 Resolució Facilitadors 4YFN (val)

02/01/2017 InnDEA València convoca concurs per a seleccionar a membres de l’ecosistema de l’emprenedoria innovadora destinat a assistir al 4FYN del Mobile World Congress:  Convocatoria 4YFN-1

27/12/2016 1 Resolució d’adjudicació de la Segona Edició del Concurs d’Idees Transition Cities 2016 – Val

27/12/2016 2 ACORD DE RESOLUCIÓ MOTIVADA 2a Edició Val

12/12/2016 Formulari Online de Perfil Social Concurs d’Idees Transition Cities 2016 

12/12/2016 Solicitud_concurso-de-ideas-energy 2016-VAL

12/12/2016 Bases Concurs d’Idees Energia Transition Cities 2ª edició Dec 2016 Final (VAL)

07/11/2016 Resolució d’adjudicació que ha de regir la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informàtics (Hardware i Software de Base).

161107Resolució Adjudicació_Signada

11/10/2016 Resolució MEDICA2016 (val)

29/09/2016  Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment ordinari, dels serveis de manteniment de sistemes i equips informátics (Hardware i Software de Base)

160929 Plec Condicions Administratives

160929 Plec Condicions Tècniques

20/09/16 Bases-MEDICA2016 (val)

12/09/2016 Resolució Missió Web Summit (val)

01/08/2016  Resolució d’adjudicació del Concurs d’Idees Transition Cities 2016

01/08/2016  Acord de Resolució Motivada

29/07/2016 Bases Convocatòria Missió empresarial Web Summit

Bases Summit

21/07/2016 Resolució d’adjudicació de la Fase de Preselecció Concurs d’Idees Transition Cities 2016 (1)

8/07/2016 Formulari Online de Perfil Social Concurs d’idees Transition Cities 2016

https://docs.google.com/forms/d/1ujwcr9u2FNWcldwn4T8al9puK_SnVE-eVZpoYG62-Fk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

04/07/2016 Bases Convocatòria Concurs d’idees Transition Cities

Bases Concurso de Ideas Transition Cities VAL

04/07/2016 Solicitud Convocatòria Concurs d’idees Transition Cities

Solicitud_concurso-de-ideas-2016 VAL

07/06/2016: Resolució Missió London Technology Week 2016

17/05/2016: Bases London Technology Week

10/05/2016: Resolución Convocatoria Selección Palo Market Fest

26/04/2016: Bases corregidas por error en el correo electrónico. 160426-Bases-Palo-Market

28/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015 y 19/12/2015. Resolución. Puestos [01], [02], [06] y [07]

28/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015 y 19/12/2015. Resultados Fase 2: Entrevistas. Puestos [01], [02], [06] y [07]

18/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Valoración de méritos.

16/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Criterios de evaluación

16/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as

13/01/2016: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA 19/12/2015. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as

11/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Resolución. Puestos [03], [04] y [05]

11/01/2016: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Resultados Fase 2: Entrevistas. Puestos [03], [04] y [05]

29/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Valoración de méritos. (01), (02), (03), (04), (05), (06)

24/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as

19/12/2015: Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación InnDEA (1), (2), (3), (4), (5), (6)

14/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Criterios de evaluación.(1), (2), (3), (4), (5), (6)

10/12/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA 16/11/2015. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. (1), (2), (3), (4), (5), (6).

04/12/2015: Adjudicación stands DIGITALL.

24/11/2015: Comunicación selección startups Misión SXSW Interactive 2016

16/11/2015: Convocatoria de puestos de trabajo en la Fundación InnDEA

06/11/2015: Resolución de adjudicación del Concurso de Ideas Transition Cities 2015

30/10/2015: Resolución de selección de Startusp_Feria Aplicaciones Móviles en Londres.

11/09/2015: ACUERDO DE ADJUDICACIÓN  DEL ORGANO DE  CONTRATACION DE LA LICITACIÓN CON NUMERO DE EXPEDITENTE DE CONTRATACIÓN 3_15 DE  LA FUNDACION INNDEA VALENCIA REUNIDA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

11/09/2015: Resolución de adjudicación de la Fase de Preselección Concurso de Ideas Transition Cities 2015. 

01/09/2015 Acuerdo de requerimiento del Órgano de Contratación a la oferta económicamente mas ventajosa a propuesta del acuerdo de la Mesa de Contratación de la licitación con número de expediente de contratación 3_15.

06/08/2015: Concurso de Ideas Transition Cities 2015. Proyectos para reducir el impacto de las ciudades en el cambio climático.

Consulta las bases

Descargar formulario “Experiments”

Descargar formulario “Service Innovation Grant”

31/07/2015: PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS Y PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LA FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRADA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN VALENCIA PARA EL PERIODO 2015-2020. ÁREA DE ACTUACIÓN: CABAÑAL, AMPLIABLE A OTROS POBLADOS MARÍTIMOS. 

Termini per a la presentació d’ofertes: 10 dies.

Ampliado plazo de presentación de ofertas hasta el viernes 14 de agosto de 2015.

Pliego de clausulas administrativas particulares (castellano / valencià)

Pliego de clausulas técnicas y particulares (castellano / valencià)

Anexo I | Anexo II | Anexo III

Annex I | Annex II | Annex III

24/07/2015: Resolución de adjudicación de la convocatoria para participar en la presentación de la nueva plataforma VIT Emprende, mediante una degustación de productos.

20/07/2015: Convocatoria para participar en la presentación de la nueva plataforma VIT Emprende, mediante una degustación de productos.

19/11/14: Resolución motivada de adjudicación por el que se revuelve la contratación de las obras de repavimentación de aceras de la calle Félix Pizcueta de Valencia.

08/10/2014: Pliego de cláusulas administrativaspliego de cláusulas técnicas y Memoria Técnica de redacción del proyecto para la contratación mediante contrato negociado sin publicidad del contrato de ejecución de obra de pavimientación de aceras de la calle Félix Pizcueta de la ciudad de Valencia dentro del contexto del proyecto Light2CAT, financiado por la Unión Europea a través del Séptimo Programa Marco.
Termini per a la presentació d’ofertes: 25 dies.

02/10/2014: Acuerdo de Resolución motivada por el que se acuerda la contratación de las empresas finalistas del Concurso de Ideas ‘Transition Cities

Resolución y adjudicación para la contratación del programa de puesta en marcha del piloto de distribución urbana de mercancías utilizando triciclos y una microplataforma de distribución de mercancías

Per Resolució de data 1 de setembre de 2014 de la vicepresidenta de la Fundación Inndea, Beatriz Simón Castellets, es va resoldre, entre altres qüestions, en el seu punt segon adjudicar el contracte a favor de Soluciones Última Milla, SL, per un import de 25.180 € (incloent-hi l’IVA) de conformitat amb el plec de condicions aprovat per esta presidència delegada.

Advertit un error tipogràfic (referent a la inclusió de l’IVA) en el punt segon de la resolució damunt esmentada i de conformitat amb els preceptes establits en l’article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPAC), és procedent la rectificació del dit error.

Resolución y adjudicación para la contratación del programa de elaboración de informantes ‘Valencia ciudad de negocios’

Al navegar per la web acceptes l'ús de cookies més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close