Com treballem?

Amb una innovació orientada a missions per a la ciutat de València i que la ciutadania perceba i entenga. Amb una innovació que observa, experimenta, aprén i divulga.

Entenem la innovació com un viatge de 4 etapes:

COMUNITAT CPI FORMACIÓ ESCOLTA INVESTIGACIÓ XARXESCONNECTA OBSERVATORII VIGILÀNCIADE L'ENTORN CÀTEDRES DEBAT PENSAMENT ALIANCES REFLEXIÓ CONEIXEMENT I CONNEXIÓ 01 PLEGAR VALORES Y PROPÓSITOS - MEJORA CONTINUA / MIRADA LEAN - AUTO EXPERIMENTACIÓN - INNOVACIÓN ORGANIZATIVA SAND BOXES PROJECTESLOCALS PROJECTES UE MAKERS LABS PILOTS ACCELERACIÓPÚBLICA PROTOTIPS ESCALAT ASSAJOS PROVA 02 DESPLEGAR INFORMES AVALUACIÓ TRANS-FERÈNCIA RÈPLICA ESCALAT EVIDÈNCIA RESULTATS APRENENTATGE INDICADORS MEDIACIÓ AVALUACIÓ ITRANSFERÈNCIA 03 DESPLEGAR AGENDAPÚBLICA CULTURAINNOVADORA PUBLICA-CIONS COMUNICA-CIÓ SHOWROOM MITJANS DIFUSIÓ DIDÀCTICA DESPLEGAR DIVULGACIÓN 04

ETAPES

Coneixement i connexió

Som un espai d’escolta, observació, debat, diàleg i reflexió al voltant dels desafiaments de present i futur de la nostra ciutat.

A aquesta etapa Las Naves desenvolupa el seu treball mitjançant:
Observatorio de Tendencias Sociales (GENTS).
Organizaciones de Futuro (OdF), l’objectiu del qual es contribuir a promoure i crear conciència al voltant d’altres formes i mentalitat d’organització.
-Xarxes sectorials Connecta (mobilitat, salut, energia, cultura, agroalimentació).
-Càtedres en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València:

Experimentació i Prova

Som impulsors de proves, projectes pilot, prototips i assajos de noves solucions que converteixen a València en un living lab on experimentar i aprendre.

Las Naves desenvolupa el seu treball en esta etapa d’experimentació i prova mitjançant:
Projectes europeus i projectes locals. Tots dos, amb impacte directe a la ciutat de València.
-Labs i makers. En Las Naves entenem els laboratoris (LABS) com a instruments d’investigació i creació basats en eines multidisciplinàries. En aquesta categoria s’inclouen l’Avalua·lab, Col·lab, Sono·lab.
Per part seua, els programes MAKER són de ciència, mecànica, robòtica o programació. Tenen en comú la creació de productes de manera artesanal i comunitària a través de la tecnologia.
-Sandboxes. Pròximament.
Avaluació i Transferència
Generem evidències que documentem i escalem. Analitzem i ajudem a avaluar polítiques públiques. A través d’Avalua·lab, el Laboratori d’Avaluació de Polítiques Públiques, organitzem esdeveniments, formació i generem informes d’avaluació que pots consultar ací.
Transferim a tercers les nostres solucions de manera pública, oberta i reutilitzable. Ací pots consultar la nostra ‘Metodologia per a la Transferència de resultats de projectes d’innovació social i urbana’.
Divulgació
Divulguem els nostres aprenentatges per a acostar les solucions a la ciutadania i a la comunitat experta. Obrim les nostres instal·lacions per a explicar la nostra tasca innovadora i acostar la innovació social i urbana a totes les persones.
Totes
Avalua·lab
Col·lab
Estrategies de ciutat
Programació
Cultura
Programació
Agroalimentació
Cultura
Igualtat
Salut
Agroalimentació
Salut
Sostenibilitat
Investigació
Energia
Coneixement i connexió
CARREGAR MÉS