Amb una innovació orientada a missions per a la ciutat de València i que la ciutadania perceba i entenga. Amb una innovació que observa, experimenta, aprén i divulga.

Entenem la innovació com un viatge de 4 etapes:

SALA D’EXPOSICIONS CULTURA INNOVADORA PUBLICA- CIONS COMUNICA- CIÓ SHOWROOM METODOLOGIES INNOVACIÓ DIDÀCTICA SENSIBILIT- ZACIÓ SAND BOXES PROJECTES LOCALS PROJECTES UE ESPAIS DECREACIÓ PILOTS ACCELERACIÓ PÚBLICA DEMOSTRADORS ESCALAT ASSAJOS SONO·LAB AVALUA·LAB CIUTA·LAB FUTUR·LAB LABS COL·LAB CPI COMUNITAT FORMACIÓ ESCOLTA INVESTIGACIÓ XARXES CONNECTA CÀTEDRES DEBAT PENSAMENT ALIANCES REFLEXIÓ GENTS IANética OdF OBSERVATORI I VIGILÀNCIA DE L'ENTORN CONEIXEMENT I CONNEXIÓ 01 PLEGAR VALORS I PROPÒSITS - MILLORA CONTINUA / MIRADA LEAN - AUTOEXPERIMENTACIÓ - INNOVACIÓ ORGANITZATIVA PROVA 02 DESPLEGAR INFORMES AVALUACIÓ TRANS- FERÈNCIA RÈPLICA ESCALAT EVIDÈNCIA RESULTATS APRENENTATGE INDICADORS AVALUACIÓ I TRANSFERÈNCIA 03 DESPLEGAR DESPLEGAR DIVULGACIÓ 04

ETAPES

Coneixement i connexió

Som un espai d’escolta, observació, debat, diàleg i reflexió al voltant dels desafiaments de present i futur de la nostra ciutat.

OBSERVATORIS.
Observatori de Tendències Socials (GENTS). El Grup d’Estudi de Novetats i Tendències Socials de Las Naves naix per a identificar el que està per vindre a partir de l’observació social, la reflexió i l’anàlisi. La seua finalitat és ajudar a entendre com els canvis i moviments globals afecten i s’instal·len en la realitat quotidiana d’una societat com la nostra.
Organizaciones de Futuro (OdF), l’objectiu del qual és contribuir a promoure i crear consciència entorn d’altres formes i mentalitat d’organització.
ICC. Des de Las Naves fem valdre la creació local, potenciem l’ecosistema cultural de la ciutat i oferim formació especialitzada amb programes d’acompanyament per a empreses del sector de les indústries creatives i culturals.

XARXES.
L’objectiu de les xarxes és connectar de manera contínua als principals agents per a impulsar la creació de comunitats de referència que aprofiten les sinergies del treball en comú:

  • Xarxa d’Energia – Grup de Treball Dret a l’Energia. Des d’aquest grup s’emfatitza la qüestió de justícia social per a garantir que la Missió Climàtica València 2030 no deixe a ningú arrere i millore la vida de les persones, especialment d’aquelles en situació de vulnerabilitat energètica. El grup realitza jornades per a compartir coneixement i participa en estudis innovadors sobre la temàtica així com en la consulta pública prèvia a l’avantprojecte de Llei de Serveis Socials, entre altres.
  • Xarxa Moda + Sostenible. Grup de trobada, reflexió, coordinació i treball centrat en la moda sostenible, àrea de creació que té un gran impacte en el medi ambient.

CÀTEDRES.
-Càtedres en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València:

Experimentació i Prova

Som impulsors de proves, projectes pilot, prototips i assajos de noves solucions que converteixen a València en un living lab on experimentar i aprendre.

Las Naves desenvolupa el seu treball en esta etapa d’experimentació i prova mitjançant:
Projectes europeus i projectes locals. Tots dos, amb impacte directe a la ciutat de València.
-Labs i makers. En Las Naves entenem els laboratoris (LABS) com a instruments d’investigació i creació basats en eines multidisciplinàries. En aquesta categoria s’inclouen l’Avalua·lab, Col·lab, Sono·lab.
Per part seua, els programes MAKER són de ciència, mecànica, robòtica o programació. Tenen en comú la creació de productes de manera artesanal i comunitària a través de la tecnologia.
-Sandboxes. Pròximament.
Avaluació i Transferència
Generem evidències que documentem i escalem. Analitzem i ajudem a avaluar polítiques públiques. A través d’Avalua·lab, el Laboratori d’Avaluació de Polítiques Públiques, organitzem esdeveniments, formació i generem informes d’avaluació que pots consultar ací.
Transferim a tercers les nostres solucions de manera pública, oberta i reutilitzable. Ací pots consultar la nostra ‘Metodologia per a la Transferència de resultats de projectes d’innovació social i urbana’.
Divulgació
Divulguem els nostres aprenentatges per a acostar les solucions a la ciutadania i a la comunitat experta. Obrim les nostres instal·lacions per a explicar la nostra tasca innovadora i acostar la innovació social i urbana a totes les persones.
Totes
Avalua·lab
Avaluació de Polítiques Públiques
Noticies Avalua·lab
Proyectos Avalua·lab
Coneixement i connexió
Capital Verde Europea 2024
Emprenedoria
Estratègies de ciutat
Sostenibilitat
Experimentació i Prova
Energia
Experimentació i Prova
ICC
Salut
Coneixement i connexió
Sobirania Tecnològica
Coneixement i connexió
Energia
Coneixement i connexió
CARREGAR MÉS