Com treballem?

Amb una innovació orientada a missions per a la ciutat de València i que la ciutadania perceba i entenga. Amb una innovació que observa, experimenta, aprén i divulga.

Entenem la innovació com un viatge de 4 etapes:

COMUNITAT PACTESOCIAL CPI FORMACIÓ ESCOLTA INVESTIGACIÓ XARXES OBSERVATORITENDÈNCIESSOCIALS CÀTEDRES DEBAT PENSAMENT ALIANCES REFLEXIÓ CONEIXEMENT I CONNEXIÓ 01 PLEGAR VALORES Y PROPÓSITOS - MEJORA CONTINUA / MIRADA LEAN - AUTO EXPERIMENTACIÓN - INNOVACIÓN ORGANIZATIVA SAND BOXES PROJECTESLOCALS PROJECTES UE MAKERS LABS PILOTS ACCELERACIÓPÚBLICA PROTOTIPS ESCALAT ASSAJOS PROVA 02 DESPLEGAR DOCSPROVES AVALUACIÓ TRANSPA-RÈNCIA RÈPLICA ESCALAT EVIDÈNCIA RESULTATS APRENENTATGE INDICADORS MEDIACIÓ AVALUACIÓ ITRANSFERÈNCIA 03 DESPLEGAR AGENDAPÚBLICA CULTURAINNOVADORA PUBLICA-CIONS COMUNICA-CIÓ SHOWROOM MITJANS DIFUSIÓ DIDÀCTICA DESPLEGAR DIVULGACIÓN 04

Projectes
a la fase…

Coneixement i Connexió
Som un espai d’escolta, observació, debat, diàleg i reflexió al voltant dels desafiaments de present i futur de la nostra ciutat.
Experimentació i Prova
Som impulsors de proves, projectes pilot, prototips i assajos de noves solucions que converteixen València en un living lab on experimentar i aprendre.
Avaluació i Transferència
Generem evidències que documentem i escalem. Analitzem i ajudem a avaluar polítiques públiques. Transferim a tercers les nostres solucions de manera pública, oberta i reutilitzable.
Divulgació
Divulguem els nostres aprenentatges per a acostar les solucions a la ciutadania i a la comunitat experta. Obrim les nostres instal·lacions per a explicar la nostra tasca innovadora i acostar la innovació social i urbana a totes les persones.
Totes
Cultura
Estratègies de ciutat
Biblioteca
Cultura
Estratègies de ciutat
Cultura
Estratègies de ciutat
Estratègies de ciutat
Biblioteca
CARREGAR MÉS