Com treballem?

Amb una innovació orientada a missions per a la ciutat de València i que la ciutadania perceba i entenga. Amb una innovació que observa, experimenta, aprén i divulga.

Entenem la innovació com un viatge de 4 etapes:

SALA D’EXPOSICIONS CULTURA INNOVADORA PUBLICA- CIONS COMUNICA- CIÓ SHOWROOM METODOLOGIES INNOVACIÓ DIDÀCTICA SENSIBILIT- ZACIÓ SAND BOXES PROJECTES LOCALS PROJECTES UE ESPAIS DECREACIÓ PILOTS ACCELERACIÓ PÚBLICA DEMOSTRADORS ESCALAT ASSAJOS SONO·LAB AVALUA·LAB CIUTA·LAB FUTUR·LAB LABS COL·LAB CPI COMUNITAT FORMACIÓ ESCOLTA INVESTIGACIÓ XARXES CONNECTA CÀTEDRES DEBAT PENSAMENT ALIANCES REFLEXIÓ GENTS IANética OdF OBSERVATORI I VIGILÀNCIA DE L'ENTORN CONEIXEMENT I CONNEXIÓ 01 PLEGAR VALORS I PROPÒSITS - MILLORA CONTINUA / MIRADA LEAN - AUTOEXPERIMENTACIÓ - INNOVACIÓ ORGANITZATIVA PROVA 02 DESPLEGAR INFORMES AVALUACIÓ TRANS- FERÈNCIA RÈPLICA ESCALAT EVIDÈNCIA RESULTATS APRENENTATGE INDICADORS AVALUACIÓ I TRANSFERÈNCIA 03 DESPLEGAR DESPLEGAR DIVULGACIÓ 04

ETAPES

Coneixement i connexió

Som un espai d’escolta, observació, debat, diàleg i reflexió al voltant dels desafiaments de present i futur de la nostra ciutat.

A aquesta etapa Las Naves desenvolupa el seu treball mitjançant:
Observatorio de Tendencias Sociales (GENTS).
Organizaciones de Futuro (OdF), l’objectiu del qual es contribuir a promoure i crear conciència al voltant d’altres formes i mentalitat d’organització.
-Xarxes sectorials Connecta (mobilitat, salut, energia, cultura, agroalimentació).
-Càtedres en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València:

Experimentació i Prova

Som impulsors de proves, projectes pilot, prototips i assajos de noves solucions que converteixen a València en un living lab on experimentar i aprendre.

Las Naves desenvolupa el seu treball en esta etapa d’experimentació i prova mitjançant:
Projectes europeus i projectes locals. Tots dos, amb impacte directe a la ciutat de València.
-Labs i makers. En Las Naves entenem els laboratoris (LABS) com a instruments d’investigació i creació basats en eines multidisciplinàries. En aquesta categoria s’inclouen l’Avalua·lab, Col·lab, Sono·lab.
Per part seua, els programes MAKER són de ciència, mecànica, robòtica o programació. Tenen en comú la creació de productes de manera artesanal i comunitària a través de la tecnologia.
-Sandboxes. Pròximament.
Avaluació i Transferència
Generem evidències que documentem i escalem. Analitzem i ajudem a avaluar polítiques públiques. A través d’Avalua·lab, el Laboratori d’Avaluació de Polítiques Públiques, organitzem esdeveniments, formació i generem informes d’avaluació que pots consultar ací.
Transferim a tercers les nostres solucions de manera pública, oberta i reutilitzable. Ací pots consultar la nostra ‘Metodologia per a la Transferència de resultats de projectes d’innovació social i urbana’.
Divulgació
Divulguem els nostres aprenentatges per a acostar les solucions a la ciutadania i a la comunitat experta. Obrim les nostres instal·lacions per a explicar la nostra tasca innovadora i acostar la innovació social i urbana a totes les persones.
Totes
Avaluació de Polítiques Públiques
Avaluació i Transferència
Col·lab
Emprenedoria
Energia
Igualtat
Participació i inclusió
CARREGAR MÉS