Treballem amb projectes
amb financiació europea
i en projectes locals

Memòries d’activitats de Las Naves

Projectes
a la fase…

Coneixement i connexió
Som un espai d’escolta, observació, debat, diàleg i reflexió al voltant dels desafiaments de present i futur de la nostra ciutat.
Experimentació i Prova
Som impulsors de proves, projectes pilot, prototips i assajos de noves solucions que converteixen València en un living lab on experimentar i aprendre.
Avaluació i Transferència
Generem evidències que documentem i escalem. Analitzem i ajudem a avaluar polítiques públiques. Transferim a tercers les nostres solucions de manera pública, oberta i reutilitzable.
Divulgació
Divulguem els nostres aprenentatges per a acostar les solucions a la ciutadania i a la comunitat experta. Obrim les nostres instal·lacions per a explicar la nostra tasca innovadora i acostar la innovació social i urbana a totes les persones.
Totes
CARREGAR MÉS