Cap a una ciutat més saludable,
sostenible, compartida i
emprenedora.
Play
Cap a una ciutat més saludable,
sostenible, compartida i
emprenedora.
PLAY
X

Missions València 2030 és l’estratègia d’innovació social i urbana per a la ciutat de València, que segueix el deixant propossat per la Unió Europea per a la investigació i innovació fins 2030 i que guiarà els esforços públics d’innovació des de l’Ajuntament de València i Las NAVES.

Aspirem a generar una constel·lació de projectes d’innovació amb impacte en les missions de València procedents de tot l’ecosistema innovador.

Aspirem al fet que les persones perceben el valor de la innovació en la millora de les seues vides.

Aspirem a una ciutat de València més saludable, més sostenible, més compartida i emprenedora que estableix missions que milloren la vida de les persones en en les següents àrees de rellevància.

EQUITAT EN SALUT ENTRE BARRIS A TOTES LES ETAPES DE LA VIDA

LONGEVITAT I ENVELLIMENT ACTIU

HÀBITS SALUDABLES
OBESITAT INFANTIL
50% RESIDUUS
50% EMISIONS CO2
50% ENERGIES RENOVABLES

POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA VERD I BLAU I ENTRETEIXIR-LA AMB LA CIUTAT

CONSUMIR MENYS, MILLOR I DE FORMA LOCAL

SOLEDAT NO DESITJADA

COMUNS URBANS

REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

ENFORTIMENT DEL ECOSISTEMA PRODUCTIU

DIGITALITZACIÓ PLENA

MILLORA DE LA RESILIÈNCIA DE LA CIUTAT A ESCENARIS DE CRISI O CATÀSTROFE

Missions
LAS NAVES

Procés de definició
d’una Missió