Treball

Contractació

12/07/2022  Publicació Resultat Procés Selecció Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria per a recolzament en la gestió del projecte CPIxSTARTUPS.

06/07/2022  Publicació llista definitiva persones admeses i excloses Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria per a recolzament en la gestió del projecte CPIxSTARTUPS.

17/06/2022  Publicació resultat i borsa del procés de selecció Tècnic/a Superio

01/07/2022  Publicació llista provisional persones admeses i excloses Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria per a recolzament en la gestió del projecte CPIxSTARTUPS.

17/06/2022  Publicació resultat i borsa del procés de selecció Tècnic/a Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT.

17/06/2022  Publicació 2ª Fase entrevista personal del procés de selecció Tècnic/a Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT.

10/06/2022 Publicació 1a Fase baremació del procés selecció Tècnic/a Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT.

10/06/2022 Publicació errors materials en la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés selecció Tècnic/a Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT.

02/06/2022 Llista definitiva de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a en Comunicació per a cobrir baixa per IT (Incapacitat Temporal)

26/05/2022 Llista provisional de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a en Comunicació per a cobrir baixa per IT (Incapacitat Temporal)

31/03/2022 Publicació Borsa Procés – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental per al Projecte GrowGreen 

31/03/2022 Resultat Procés – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental per al Projecte GrowGreen 

11/03/2022 Resultat primera fase – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental per al Projecte GrowGreen 

11/03/2022 Resultat fase única – Lloc: Tècnic/a Júnior I+D+i per al Projecte GrowGreen

04/03/2022 Llista definitiva de persones admeses – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental per al Projecte GrowGreen

04/03/2022 Llista definitiva de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a Júnior en I+D+i  per al Projecte GrowGreen

08/02/2022 Llista provisional de persones admeses – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental  per al Projecte GrowGreen

08/02/2022 Llista provisional de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a Júnior en I+D+i  per al Projecte GrowGreen

26/10/2021 Borsa d’Ocupació Tècnic/a I+D+i Gestió Wellbased

26/10/2021 Fase 3a i resultat del procés tècnic/a en I+D+i Gestió Wellbased

21/10/2021 Fase 2a Elaboració defensa memòria tècnic/a I+D+i Gestió Wellbased

19/10/2021 Fase 1a Baremació Mèrits Tècnic/a en I+D+i Gestió Projecte Wellbased

8/10/2021 Llista definitiva de persones admeses – Lloc: Tècnic/a en I+D+i  per a la Gestió del Projecte Wellbased

5/10/2021 Llista provisional de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a en I+D+i  per a la Gestió del Projecte Wellbased

12/7/2021 – Resultat procés de selecció Tècnic/a superior en comunicació sustitució baixa per maternitat

2/7/2021 Llista de No Admesos – Lloc: Tècnic/a superior en comunicació per sustitució baixa per maternitat

2/7/2021 Llista d’Admesos – Lloc: Tècnic/a superior en comunicació per sustitució baixa per maternitat

27/05/2021 Nom de l’Oferta: Tècnic o Tècnica Superior en Comunicació per a cobrir baixa per maternitat i permisos i llicències de 2021.

13/05/2021 Nom de l’Oferta: Tècnic o Técnica Superior en comunicació per a cobrir baixa per maternidad i permisos i licències de 2021. _Deserta

Ocupació

Processos Actius
No es troben més resultats
Processos Finalitzats