Treball

Contractació

03/11/2023 Acta Segona Fase entrevista personal i resultat del Procés de Selecció Tècnico/a Superior per a la Gestión de València Capitalitat Verda 2024

31/10/2023 Acta Primera Fase Baremació de Mèrits Procés de Selecció Tècnic/a Superior per a la Gestió de València Capitalidad Verde 2024.

23/10/2023 Publicació Llista provisional 1ª Fase Baremació de Mèritos procés de Selecció Tècnic/a Superior responsable de la gestió Tècnica de la designació València Capitalitat Verda Europea 2024

17/10/2023 Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció de Tècnic/a Superior responsable de la Gestión Técnica de la Designació Valencia Capitalitat Verda Europea 2024.

29/09/2023 Lista provisional de personas admitidas y excluidas al proceso de selección de Técnico/a Superior responsable de la Gestión Técnica de la Designación Valencia Capitalidad Verde Europea 2024.

26/07/2023 Resultado del Proceso de Selección Técnico/a en I+D+i para apoyo a CITCOM.AI

26/07/2023 Segunda fase entrevista personal del Proceso de Selección Técnico/a en I+D+i para apoyo a CITCOM.AI

17/07/2023 Primera fase valoración de méritos del Proceso de Selección Técnico/a en I+D+i para apoyo a CITCOM.AI.

12/07/2023 Resolución proceso de selección desierto oferta de empleo Técnico/a en I+D+i gestión de proyectos europeos para cobertura de baja por IT y posterior permiso de maternidad

12/07/2023 Lista provisional primera fase valoración de méritos del proceso de selección de Técnico/a en I+D+i para apoyo a CITCOM.AI

12/07/2023 Lista de personas admitidas al proceso de selección de Técnico/a en I+D+i para apoyo a CITCOM.AI

11/07/2023 RESULTADO: PROCESO DE SELECCIÓN TÉCNICO/A EN I+D+i apoyo ValueCare y Resil4Care.

11/07/2023 FASE 3: ENTREVISTA PERSONAL TÉCNICO/A EN I+D+i apoyo ValueCare y Resil4Care.

11/07/2023 FASE 2: ELABORACIÓN Y DEFENSA DE MEMORIA TÉCNICO/A EN I+D+i apoyo ValueCare y Resil4Care.

07/07/2023 Personas admitidas y 1ª fase valoración méritos proceso de selección Técnico/a en I+D+i gestión de proyectos europeos para cubrir baja por IT y posterior permiso de maternidad

06/07/2023 FASE 1: BAREMACIÓ DE MÈRITS TÈCNICS/A EN I+D+i suport Valuecare i Resil4Care.

29/06/2023 Resolució procés de selecció desert oferta d’ocupació Tècnic/a en I+D+i especialista en gestió de projectes europeus per a suport al projecte CITCOM

26/06/2023 Llista Provisional Fase 1: Baremació de Mèrits Tècnic/a en I+D+i suport a Valuecare i Resil4Care.

20/06/2023 Llista provisional de persones admeses i excloses provisionalment  en el procés de selecció de Tècnico/a en I+D+i suport al projecte CITCOM.

20/06/2023 Llista provisional de persones admeses i excloses provisionalment en el procés de selecció de Tècnico/a en I+D+i suport als projectes ValueCare i Resil4Care.

13/06/2023 Resolución dejar sin efecto proceso Llamp.

29/05/2023 Publicació Primera Fase: Baremació de Mèrits (Provisional)Tècnic/a en I+D+i LLAMP 3i

23/05/2023 Publicació Llista definitiva persones admeses i excloses Tècnic/a en I+D+i LLAMP 3i

16/05/2023 Publicació Llista Provisional Tècnic/a en I+D+i per a LLAMP 3i 

12/07/2022  Publicació Resultat Procés Selecció Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria per a recolzament en la gestió del projecte CPIxSTARTUPS.

06/07/2022  Publicació llista definitiva persones admeses i excloses Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria per a recolzament en la gestió del projecte CPIxSTARTUPS.

17/06/2022  Publicació resultat i borsa del procés de selecció Tècnic/a Superio

01/07/2022  Publicació llista provisional persones admeses i excloses Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria per a recolzament en la gestió del projecte CPIxSTARTUPS.

17/06/2022  Publicació resultat i borsa del procés de selecció Tècnic/a Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT.

17/06/2022  Publicació 2ª Fase entrevista personal del procés de selecció Tècnic/a Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT.

10/06/2022 Publicació 1a Fase baremació del procés selecció Tècnic/a Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT.

10/06/2022 Publicació errors materials en la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés selecció Tècnic/a Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT.

02/06/2022 Llista definitiva de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a en Comunicació per a cobrir baixa per IT (Incapacitat Temporal)

26/05/2022 Llista provisional de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a en Comunicació per a cobrir baixa per IT (Incapacitat Temporal)

31/03/2022 Publicació Borsa Procés – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental per al Projecte GrowGreen 

31/03/2022 Resultat Procés – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental per al Projecte GrowGreen 

11/03/2022 Resultat primera fase – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental per al Projecte GrowGreen 

11/03/2022 Resultat fase única – Lloc: Tècnic/a Júnior I+D+i per al Projecte GrowGreen

04/03/2022 Llista definitiva de persones admeses – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental per al Projecte GrowGreen

04/03/2022 Llista definitiva de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a Júnior en I+D+i  per al Projecte GrowGreen

08/02/2022 Llista provisional de persones admeses – Lloc: Tècnic/a Especialista en Divulgació Ambiental  per al Projecte GrowGreen

08/02/2022 Llista provisional de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a Júnior en I+D+i  per al Projecte GrowGreen

26/10/2021 Borsa d’Ocupació Tècnic/a I+D+i Gestió Wellbased

26/10/2021 Fase 3a i resultat del procés tècnic/a en I+D+i Gestió Wellbased

21/10/2021 Fase 2a Elaboració defensa memòria tècnic/a I+D+i Gestió Wellbased

19/10/2021 Fase 1a Baremació Mèrits Tècnic/a en I+D+i Gestió Projecte Wellbased

8/10/2021 Llista definitiva de persones admeses – Lloc: Tècnic/a en I+D+i  per a la Gestió del Projecte Wellbased

5/10/2021 Llista provisional de persones admeses i excloses – Lloc: Tècnic/a en I+D+i  per a la Gestió del Projecte Wellbased

12/7/2021 – Resultat procés de selecció Tècnic/a superior en comunicació sustitució baixa per maternitat

2/7/2021 Llista de No Admesos – Lloc: Tècnic/a superior en comunicació per sustitució baixa per maternitat

2/7/2021 Llista d’Admesos – Lloc: Tècnic/a superior en comunicació per sustitució baixa per maternitat

27/05/2021 Nom de l’Oferta: Tècnic o Tècnica Superior en Comunicació per a cobrir baixa per maternitat i permisos i llicències de 2021.

13/05/2021 Nom de l’Oferta: Tècnic o Técnica Superior en comunicació per a cobrir baixa per maternidad i permisos i licències de 2021. _Deserta

Ocupació

Processos Actius
No es troben més resultats
Processos Finalitzats