VOLVER ATRÁS

Las Naves Brillen

Ver ficha

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPUESTO

XXXXX€

PERIODO DE EJECUCIÓN

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATORIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTES

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Logotip del projecte Evalúa Campanar en Verd

Avalua Campanar en verd és una proposta emmarcada en l’estratègia València Innovation Capital i en la Capitalitat Verda 2024, en la qual participa el veïnat del barri per a posar en valor i fomentar l’ús i protecció de les zones verdes.

La iniciativa, realitzada en el marc d’un conveni firmat amb la Direcció General de Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana, desenvolupa un procés d’avaluació participativa del qual a més s’extrauran les necessitats de millora respecte a les polítiques verdes de la ciutat. 

El projecte desenvolupa un procés crític i reflexiu sobre l’ús que fa el veïnat dels espais verds de Campanar, amb la finalitat d’elaborar una llista de recomanacions de mesures orientades a millorar les polítiques verdes de la ciutat.
Per a desenvolupar este procés es realitzen diverses visites i reunions al barri i amb els veïns i veïnes, membres de col·lectius diferents, en les quals s’analitza cada zona verda, s’identifica les necessitats, millores, etc. Amb això, s’involucra a la comunitat en el disseny del procés d’avaluació, en la recopilació de la informació a través de qüestionaris, entrevistes, etc., i en l’anàlisi de dades, els quals són recaptats per l’Observatori de Transparència i la Càtedra de Transparència i Gestió de Dades.
Fotografia dels participants d'Evalua Campanar en Verd a un parc del barri
Logotip del projecte evalúa Campanar en Verd amb els logotips institucionals