TORNAR ENRERE

#Responsaludable: València per la responsabilitat en Salut

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTES

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

#Responsaludable: València per la responsabilitat en Salut

INTRODUCCIÓ

En Las Naves, des de la xarxa Connecta Salut, s’entén la salut com un dret, la salut en un sentit integral i holístic, que va més enllà de la mera concepció del sanitari, que té en compte els determinants socials, econòmics, mediambientals de la salut, des de la perspectiva de salut en totes les polítiques i la necessitat per tant d’abordar les desigualtats en salut.

Això en un context en el qual cada vegada es viu més anys, l’esperança de vida ha augmentat, i malalties cròniques, com la diabetis o el càncer estan cada vegada més esteses; que el ritme de vida actual influeix en els hàbits diaris (d’alimentació, d’oci, descans, consum,..) i en conseqüència, en la nostra salut.

Pensem que és el moment de comprometre’ns amb la nostra salut, ser més responsables amb la nostra salut. La prevenció, la presa de consciència i compromís social són les eines a disposició. Les persones, cadascuna d’elles, és una agent de canvi. Totes juntes, poden ampliar la seua capacitat d’acció. Com a exemples de conscienciació i de la força de l’acció col·lectiva, destaquen els moviments socials en salut (SIDA, càncer de mama o les malalties estranyes), que han provocat canvis en la societat.

Amb eixa filosofia es planteja aquest projecte de ciutat: “València per la responsabilitat en salut”.

OBJECTIU DEL PROJECTE

Amb aquest projecte, es pretén crear entre tots un gran vehicle de comunicació en la cultura de la salut des de 4 eixos + 1. Estos eixos són el territori, l’alimentació, el medi ambient i l’entorn laboral. I el + 1 és la persona, com a individu i com a part de l’acció col·lectiva. Que impacte en la societat i promoga canvi en els hàbits de les persones respecte a la seua salut. La comunicació se sustenta sobre la creació d’una marca, missatge i imatge gràfica.

Com s’aconseguiran eixos objectius? El projecte pretén proporcionar un espai comú, de trobada i connexió, que millore la comunicació i el mutu coneixement, de totes aquelles persones que treballen per la responsabilitat en salut. A València hi ha desenes de projectes i iniciatives que promocionen la salut, però no es coneixen entre ells, i els costa arribar al seu públic objectiu, no existeix un punt de trobada, ni una comunicació corporativa d’aqueixes iniciatives que perseguisca fer créixer aqueixos projectes i implicar el conjunt de la societat.

Objectius

Impacte: Promoure en les persones el canvi per la pròpia salut

Crear una comunitat entorn de la cultura de la salut

Com el farem:

Difonent missatge a la societat per una actitud #responsaludable.

Identificant iniciatives de les 4 hèlixs que estan promovent la salut a la ciutat des d’algun dels 4 eixos.

Donant a conéixer, donant suport mitjançant difusió i comunicació aquestes iniciatives perquè milloren el seu abast i capacitat d’acció.

Propiciant l’espai per a l’intercanvi d’experiències, el mutu coneixement, la creació de capacitats i coneixement compartit.

PROCÉS DE TREBALL I RESULTATS PROVISIONALS

Es planteja per al desenvolupament del projecte, un procés de treball  centrat en la responsabilitat i el compromís amb la salut. Un projecte nou, #responsaludable, que naix de la co creació amb agents de les quatre hèlices del sector per a promoure un canvi en salut, on tots els agents de la societat civil relacionats amb la salut tenen veu.

El termini de desenvolupament previst per a les primeres activitats, les de co-creació, és d’octubre de 2017 a desembre de 2018, marcant com a fita de llançament públic del projecte, el 13 d’abril de 2018. La fase de co creació s’ha fet en tres sessions, que han tingut per objecte desenvolupar els diferents continguts del projecte, i un acte públic (en La Mutant), amb una part per a treball de reflexió en dinàmiques grupals. S’ha utilitzat en totes elles metodologies de Design Thinking i s’han realitzat en Las Naves.

FÒRUM RESPONSALUDABLE

El 13 d’abril de 2018 va tindre lloc el Fòrum #responsaludable, presentació oficial a la societat del projecte València #responsaludable. En aquest acte, durant el matí, es va abordar la salut des d’una perspectiva integral, de salut en totes les polítiques, amb taules redones i xarrades en les quals es van tractar salut i alimentació, cronicitats, la incidència de les malalties en el territori, salut i medi ambient, tecnologies i salut,… Els grups de treball de la vesprada van ratificar i van ampliar les definicions de persona, projecte i territori #responsaludable, i van treballar en propostes per a estendre el concepte i promoure el canvi d’hàbits en la societat.

Amb tots els continguts recollits en el procés de treball descrit, s’està elaborant el Quadern #responsaludable, un quadern de treball, viu i en constant actualització, que tindrà 3 parts. El Quadern, una vegada acabat, es presentarà en Las Naves en un acte públic.

Com a pròxims passos del projecte:

Identificar i documentar iniciatives #responsaludables a la ciutat, des dels àmbits de territori, medi ambient, alimentació i entorn laboral

Quadern #responsaludable i la seua presentació pública

Crear la comunitat #responsaludable

Comunicar el concepte i les iniciatives

REPTES:

Arribar a públics específics objectiu: per exemple, escoles, menjadors escolars.

Arribar al públic general

Com motivar a les iniciatives a sumar-se

Motivar al públic general a sumar-se a les iniciatives

OPORTUNITATS:

Canvi en la salut. Persones protagonistes.

Suport al creixement de les iniciatives.

VÍDEOS I PRESENTACIONS SOBRE RESPONSALUDABLE

Video de la presentació del Fòrum Responsaludable

Què és una persona responsaludable?

Què és un projecte responsaludable?

Què és un territori responsaludable?

P

PRESENTACIONS

Presentació 1: “Es que en mi barrio nos morimos de…”

Presentació 2: “Educación Ambiental”

Presentació 3: “¿Qué respiramos en las ciudades?”

Presentació 4: “Dame Veneno”

Presentació 5: “Som Alimentació”