Micològic

En MICOLÒGIC desenvolupem un especial interès en la cura del Medi Ambient, l’alimentació saludable i l’Economia Circular inspirant-nos en la naturalesa com a eina per a resoldre problemes socials i ambientals. Actualment existeixen tecnologies que permeten el disseny de processos i productes de tal manera que el consum siga beneficiós per al planeta, com succeeix en els ecosistemes des del principi dels temps.

La reducció de gasos efecte hivernacle (GEI), promoure cultius adaptats al Canvi Climàtic i dinamitzar l’agricultura en l’horta periurbana de València són la nostra principal motivació.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM EN EL COL·LAB?

El cultiu de l’arròs del Parc Natural de l’Albufera, cada any genera 75.000 tones de residus, fonamentalment palla, l’eliminació tradicional mitjançant la crema i el “fangueo”, emeten més de 2 milions de Kg de CO2 i CH4 a l’atmosfera, generant un problema per al Medi ambient,  els agricultors i la salut de la societat en general. La solució al problema de la palla d’arròs no passa per una única via, hem de aunar esforços per a una solució combinada i el nostre projecte és una d’elles.

El projecte que desenvolupem en el Col·lab es basa en una granja per a la transformació del residu de la palla d’arròs, en substrat per al cultiu de fongs i bolets amb alt valor nutricional i comprovades propietats medicinals. Sense utilitzar plaguicides, ni abonaments químics, conrearem un producte local, fresc, sostenible i amb garantia sanitària.

Les restes després del cultiu de fongs es recicla per a nodrir el sòl com biofertilitzant o com a aliment per a bestiar, tancant el cicle de producció i aconseguint zero residus: Reduir, reutilitzar, reciclar.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL QUE VOLEM COMPLIR?

Contribuir a la sostenibilitat del Parc Natural de l’Albufera. Crear una empresa sostenible, econòmica i mitjà ambientalment rendible, ètica, que genere ocupació i lluite contra el canvi climàtic. I promoure la cura de les persones amb aliments sans, que reduïsquen el risc de patir malalties, oferint productes locals que  faran que les persones cuiden la seua salut, gaudisquen amb la seua alimentació, i siguen part activa en la cura del Medi ambient.

DSC00837