TORNAR ENRERE

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESSUPOST

100.000€

PERÍODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Informe d’avaluació de la Consulta Ciutadana d’Inversions en Barris

Presentació avalua lab

La Consulta Ciutadana d’Inversions en Barris és una política pública de participació ciutadana. Es tracta d’una iniciativa pilot, sorgida i impulsada des de la regidoria de Participació de l’Ajuntament de València, el procediment del qual s’ha posat en marxa entre li novembre de 2015 i març de 2016. Es tracta, en termes generals, d’un mecanisme de participació ciutadana regulada que permet a les veïnes i veïns de la ciutat de València involucrar-se en la presa de decisions respecte a l’execució del pressupost municipal destinat a realitzar inversions en barris. A través de la Consulta es busca aproximar a les veïnes i veïns a la gestió pública des de la corresponsabilitat entenent, a més, que el coneixement de la ciutadania respecte a l’entorn en el qual viu, és imprescindible per a millorar la vida dels seus barris.

Els criteris d’avaluació utilitzats són els que estableix l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa i es distribueixen en cinc grans blocs relatius a (1) la coordinació del procés, (2) als qui participen, respecte a (3) sobre què es participa, a (4) com es participa i en relació a les (5) conseqüències i resultats del procés.

Com a resultat de l’anàlisi de la informació recopilada s’emeten un total de 21 conclusions en virtut de les quals s’eleven una sèrie de propostes de millora. Així, en termes generals, l’informe conclou que malgrat haver-se detectat errors en les fases de disseny i d’execució del procés, la idea general de la Consulta és adequada perquè busca complir amb les màximes que planteja Font com a cerca secundar de manera simultània diverses estratègies complementàries: (1) Reforçar el sector associatiu, (2) Buscar la participació del ciutadà no organitzat i (3) Potenciar un canvi cap a una cultura participativa.

En aqueix sentit, les 13 recomanacions realitzades se centren en la cerca d’una major participació i implicació ciutadana així com a tractar de buscar una fórmula que permeta compatibilitzar un procés deliberatiu amb un procés de votació oberta que dote d’una major significació al procés i en el qual es done un major protagonisme als diferents actors que de manera natural han de veure’s implicats.