Vols participar en les consultes preliminars del mercat per al nostre espai maker?

19 de març de 2020
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Las Naves està interessada a explorar la potencialitat de la cultura maker com a eina de prefiguració de maneres innovadores de producció i consum. Per a això, té previst posar en marxa en les seues instal·lacions un espai maker.

Amb la posada en marxa d’aquest espai maker, es pretendria contribuir a la consecució de dos objectius:

1) Impulsar la cultura maker a la ciutat de València

2) Promoure la fabricació digital com a eina per a la innovació ciutadana.

No disposant la Fundació dels mitjans adequats per a la gestió del referit espai maker, està en la seua voluntat contractar en el mercat aquest servei de gestió.

Per a preparar correctament els termes de referència de la contractació i informar possibles operadors econòmics interessats en aquesta contractació, la Fundació ha decidit iniciar un procés de consultes preliminars del mercat, segons el regulat en l’article 115 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

Inicialment des de Las Naves s’havia planificat realitzar una sessió de treball amb operadors econòmics, el dia 7 d’abril de 2020. Donada la situació actual derivada de la crisi del COVID-19, és previsible que aqueixa sessió es pospose. En qualsevol cas, si eres un operador econòmic interessat a participar emplena la fitxa que te pots descarregar ací i fes-la arribar al correu javier.ibanez@lasnaves.com abans del 5 d’abril, especificant com a assumpte “Espai Maker. CPM”. La data definitiva s’informarà els operadors interessats amb antelació.

COMPARTEIX:
TW - FB