QUÈ ESTEM APRENENT DEL CICLE REALITAT VIRTUAL PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ?

23 de novembre de 2017
CATEGORIA:
Energia
COMPARTEIX:
TW - FB

Sobre la Realitat Virtual

-La Realitat Virtual no és una tecnologia de recent creació. Al 1968 ja s’experimentava amb tecnologies similars com els gràfics per computador o la realitat augmentada.

-La Realitat Virtual no és sols una nova forma de mirar, és també una forma de sentir i experimentar. És capaç d’aproximar-nos a entorns virtuals amb els què poder experimentar situacions de la vida real, i pot convertir-se en una eina que ens permeta una presa de decisions más informada.

-El component lúdic que introdueix la Realitat Virtual pot ajudar a aconseguir els objectius marcats.

-És important extraure els resultats de les investigacions científiques i projectes duts a terme amb Realitat Virtual, i fer un anàlisi d’aquestos.

-La tecnologia de la Realitat Virtual ja està suficientment madura com per aplicar-la a qualsevol projecte, malgrat això el seu cost econòmic segueix sent elevat.


En la 1a sessió «Realitat Virtual aplicada a la diversitat funcional» hem conegut que…

Un total de 120.767 persones a València tenen reconegut un grau de discapacitat. Aquesta xifra representa un 15% de la població total. La majoria de les persones amb discapacitat presenta dificultats a l’hora d’identificar senyals acústiques o visuals, així com per accedir a intèrprets en l’administració pública.

-La Realitat Virtual permet aportar objectivitat a la diagnosi, la millora per a la reproducció dels entorns. Els projectes de Realitat Virtual per a la diversitat funcional han d’anar acompanyats d’investigació per validar els seus resultats.

-La Realitat Virtual és motivadora i millora l’adherència als tractaments. Funciona com un nou llenguatge metge-pacient.

-Hem identificat BARRERES a l’hora de generalitzar la Realitat Virtual i el seu ús en el camp de la diversitat funcional:

  • Cal formació i adaptació a aquesta tecnologia per part de professionals dels diferents àmbits.
  • El cost elevat dels equipaments.
  • Algunes solucions estan encara en fase de prova.

-Però, també hem trobat SOLUCIONS per a vèncer aquest barreres:

  • Generar evidencia, demostrar que la solució funciona amb les persones. Validar els projectes i els resultats.
  • Amb el temps, el canvi generacional permetrà reduir la bretxa digital.
  • Estendre les tecnologies no sols per a la detecció i diagnosi, sinó també per al tractament.
  • Les tecnologies de Realitat Virtual han aconseguit la seua maduresa tecnològica i investigació. La disponibilitat i extensió d’altres dispositius sinèrgics fan més factible la seua generalització.
  • La conscienciació i la sensibilització poden ajudar a utilitzar més la Realitat Virtual.
  • La prescripció des de l’àmbit públic serviria de factor tractor.
  • Cal analitzar i difondre la relació entre rendibilitat i l’estalvi en costos.
COMPARTEIX:
TW - FB