TORNAR ENRERE

Genera Barri

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Genera Barri

  • Projecte d’urbanisme amb perspectiva de gènere que naix com una experiència de barri replicable. Es concep com una eina innovadora per a la millora de l’entorn urbà quotidià que contempla la diversitat d’experiències vitals que conflueixen en el dia a dia de la ciutat.​
  • Fase I-2017:  veïnat i societat civil organitzada dels barris de Favara, L’Hort de Senabre i La Creu Coberta, en els districtes de Jesús i Patraix de València.

OBJECTIUS

  • Formular estratègies de regeneració urbana que transformen l’espai  en un entorn més amable i integrador ​
  • Contribuir a la democratització de l’urbanisme incorporant la participació ciutadana i els processos bottom-up, visibilitzant l’experiència  diferenciada d’homes i dones en l’espai públic​
  • Incrementar la implicació de les dones en els processos d’avaluació  del seu entorn i contribuir des de la diferència i la suma a la construcció col·lectiva de la ciutat.​

SOCIS

Experiència pilot coproduïda per SOSTRE i Las Naves en els barris de Favara, L’Hort de Senabre, La Creu Coberta així com els districtes de Jesús – Patraix de València. ​

​Compta a més amb el suport de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de València, la Diputació de València (Servei d’Igualtat i Servei de Transparència), la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el Vicerectorat d’Alumnat, Cultura i Esport (Àrea d’Activitats  Culturals) i el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació (Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Unitat d’Igualtat) de la Universitat Politècnica de València, la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i EMT.​

Fase II: A les cinc hèlices de la innovació social, fomentant l’ecologia de sabers entre els sabers populars representats per la intel·ligència col·lectiva aterrada en el territori a dalt identificat i els sabers experts.​