XARXA ALIMENTA

L’Associació de veïns i veïnes de Natzaret ha dut a terme un important treball com a teixit social viu, imaginatiu i lluitador durant més de 40 anys.

En aquest marc, el projecte Xarxa Alimenta és una iniciativa desenvolupada per un equip interdisciplinari compost per 16 persones que pretén donar una resposta innovadora al repte d’aconseguir una alimentació saludable i sostenible.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEN AL COL·LAB?

Pretenem desenvolupar una xarxa de consum de productes agrícoles locals i aliments a orri.

Apostem per la creació d’un obrador amb el qual realitzar la producció de conserva amb els aliments que actualment són rebutjats.

D’aquesta manera, es pretén reduir els costos de l’alimentació i facilitar l’accés a aliments mitjançant l’intercanvi no monetari.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL QUE VOLEM COMPLIR?

-Facilitar una alimentació adequada a la població del barri i especialment, als persones en risc d’exclusió.

-Establir nous models d’intercanvi de béns i de serveis.

-Reduir els sobrants d’aliments mitjançant elaboració de conserves.