VEO

Modeliza ofereix serveis professionals especialitzats en contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire. Realitzem mesuraments i diagnòstics de qualitat de l’aire tant en ambients interiors com exteriors. Des de 2016, centrem la nostra activitat en la definició i desenvolupament de solucions per a fer front a alguns dels reptes que el canvi climàtic planteja en les ciutats.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM AL COL·LAB? 

VEO és un producte tecnològic que integrat en el mobiliari urbà ofereix visualment i de forma passiva informació de la qualitat de l’aire que es respira en un punt concret. En el Col·lab validarem algunes de les hipòtesis sobre la integració de VEO en la ciutat de València.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL QUE VOLEM CUMPLIR? 

Volem que la ciutadania “veja” l’aire que respiren i prenguen millors decisions en relació amb la seua salut.

DSC00476 copia