Un pati per a totes

El projecte Un pati per a totes ha sigut creat, de manera col·laborativa, entre dues entitats: Nautae i Fent Estudi.

Nautae és una associació impulsada per professionals que treballem en l’àmbit de la salut mental comunitària, des d’un enfocament humanista, amb l’objectiu d’acompanyar en el desenvolupament dels potencials i el projecte de vida de cada persona.

Fent Estudi és una cooperativa d’arquitectura, formada per professionals especialitzats en estratègies col·laboratives i en la facilitació de recursos per a la construcció col·lectiva del nostre entorn.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM AL COL·LAB?

Les últimes lleis d’educació han suposat que gran part dels xiquets amb diversitat funcional es traslladen de col·legis d’educació especial a col·legis ordinaris. No obstant això, el suport que es dóna als xiquets amb necessitats especials té lloc majoritàriament a les aules, suposant la seua inclusió social en el moment de l’esbarjo (on l’ambient és molt més desafiador) un repte de dimensions considerables.

Aquest projecte proposa un procés d’intervenció en l’espai físic del pati, per a modificar les vivències que allí es produeixen, generant espais inclusius. Durant tot el procés es comptarà amb la participació de la comunitat educativa i de l’entorn, així com amb la implicació de persones amb problemes de salut mental, que seran contractades per a dur a terme algunes tasques del procés.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL/URBANO QUE VOLEM COMPLIR?

Aquest projecte contribueix a la inclusió social de tot l’alumnat i especialment de l’alumnat amb diversitat funcional. A més contribueix a la inclusió social de les persones amb trastorn mental greu i a la desestigmatització de la malaltia mental.

La transformació es produirà no sols en l’espai físic del pati, sinó també en les ments de l’alumnat, produint-se la desestigmatització a través de la convivència. Aquesta disminució d’estigmes i prejudicis també aconseguirà a la resta de la societat, que deixa de veure a les persones amb trastorn mental greu com a receptors passius de serveis, coneixent la seua capacitat de treballar i aportar a la comunitat.