Skroller

La idea va nàixer a València, a l’octubre de 2018, quan Sergey Kazakov (analista financer), David Martí (enginyer de disseny i desenvolupament de producte) i Santiago Mompó (enginyer industrial) es van ajuntar per a menjar i van provar el patinet elèctric que aquest últim s’havia comprat. Ens vam adonar que feia falta un producte capaç de corregir el defecte estructural dels patinets elèctrics, ja que és l’únic vehicle de dues rodes que manca d’un punt de suport més enllà de les mans. 

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM A COL·LAB? 

Skroller és una startup valenciana que ha desenvolupat i patentat un innovador suport per a patinets elèctrics, que incrementa el control, l’estabilitat i el confort, reduint la fatiga muscular i el risc d’accidents, en activar el cos com a centre d’equilibri, millorant, així, l’experiència d’ús. Després de dos anys de desenvolupament de producte i testatge de diferents prototips, està llest per a comercialitzar-se a tot el món. Tenim la patent a Espanya i està en procés per a la resta del món. 

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL/URBANO QUE VOLEM COMPLIR? 

Skroller està destinat a facilitar la transició cap a la micro-mobilitat. Tots aquests beneficis esmentats anteriorment aporten el necessari per a complir amb la nostra missió: reduir la taxa d’accidents de vehicles de mobilitat personal (VMP). 

Més info: https://skroller-belt.com/