Monnou

Fotografia dels responsables de la startup Monnou en Las naves

Som Pedro, Alex i Marc. Els tres venim del món del disseny, però hem treballat en àmbits diversos, com la cooperació al desenvolupament, la I+D+i, consultoria o en estudis de disseny, entre altres, la qual cosa ens ha donat una visió multidisciplinària i transversal. 

Ens vam conéixer desenvolupant projectes de disseny social i d’economia circular, després d’haver tornat d’altres països per la pandèmia, i ens vam adonar que estàvem totalment alineats per a posar els nostres processos creatius al servei de les transformacions en les quals creem. 

Quina iniciativa emprenedora o projecte emprenedor estem desenvolupant en Col·lab? 

Monnou és un estudi de disseny estratègic per a l’economia circular. Acompanyem a empreses, administracions i iniciatives emprenedores per a aconseguir aplicar-la d’una forma sistèmica i coherent, des dels seus models de negoci, fins als serveis i productes que ofereixen, així com en la seua comunicació. 

El nostre procés creatiu part des del diagnòstic, per a identificar els reptes clau, per a dissenyar aquelles solucions que cada projecte, organització o territori necessiten. Ajudem a ser més sostenibles i a comunicar amb propòsit. 

Quin és l’objectiu social o mediambiental que volem complir? 

La transformació cap a models d’economia circular és una cosa que implica a totes les persones. En Monnou, volem facilitar que diferents persones i organitzacions puguen participar en la creació dels models de futur: sostenibles i resilients. 

T’imagines viure en simbiosi amb els nostres ecosistemes, al mateix temps que cregues valor? Nosaltres no sols ho imaginem, sinó que ja estem veient aqueixa transformació. El model d’economia lineal, extractiva i generadora de residus, suposa grans reptes, però els grans reptes també suposen grans oportunitats per a innovar i crear futurs esperançadors.