MEDISOA

Membres del projecte Mediosa, auditoría ambiental

L’equip de MEDISOA està format per Thais, enginyera ambiental, i Marta, advocada. Ens vam conéixer en un màster en dret ambiental. Compartim la mateixa visió professional i la vocació per treballar amb eines per a la transició cap a la sostenibilitat. Per això hem decidit unir tot el nostre coneixement i experiència tècnica i jurídica-legal per a oferir una solució completa als clients a través de la consultoria ambiental tècnica i jurídica: https://medisoa.com/

 

Quina iniciativa emprenedora o projecte emprenedor estem desenvolupant en Col·lab? 

MEDISOA és una consultoria ambiental des de la qual ajudem les organitzacions a complir amb els requisits ambientals exigibles i les acompanyem en la transició cap a la sostenibilitat. Entre els serveis que oferim estan el càlcul, la reducció i la compensació de la petjada de carboni; l’elaboració de memòries de sostenibilitat; l’assessorament legal per a la identificació i el compliment de les normatives ambientals; el suport a la inclusió de l’economia circular en les estratègies corporatives; el mesurament i comunicació dels impactes positius associats a l’adopció d’aquestes estratègies de circularitat, així com la promoció de voluntariat corporatiu.

 

Quin és l’objectiu social o mediambiental que volem complir? 

En treballar per la sostenibilitat, actuem en l’àmbit ambiental, econòmic i social. Tota activitat genera un impacte sobre el medi ambient, el qual també té un impacte directe sobre la societat. Les estratègies de sostenibilitat, a més, inclouen factors com ara la seguretat, la diversitat o els drets humans, entre altres qüestions socials.

El nostre objectiu principal consisteix a donar suport a les organitzacions amb estratègies de reducció de l’impacte negatiu en el medi ambient aconseguint, al mateix temps, que obtinguen beneficis directes a nivell econòmic i de mercat.