Lucy Veg

Lucy Veg, buscador de productos sin ingredientes animales

Sóc Martins, el creador i promotor d’aquesta iniciativa emprenedora. Em preocupa el benestar animal i els problemes mediambientals, motiu pel qual fa 4 anys vaig fer la transició al veganisme. Encara que la meua formació i experiència provenen del món empresarial, també m’agrada aplicar la tecnologia per a resoldre tot tipus de reptes.

Quina iniciativa emprenedora o projecte emprenedor estem desenvolupant en Col·lab? 

Cada vegada hi ha més persones que volen consumir productes de manera conscient, ja siga per qüestions mediambientals, ètiques o de salut. Moltes vegades és difícil trobar productes que s’adapten a aquests criteris, o el procés de cerca no és còmode i ràpid. 

Lucy Veg naix amb l’objectiu de facilitar el procés de compra de productes que no contenen ingredients animals, i, a més, en compleixen altres requeriments d’impacte mediambiental i social. 

Ara estic treballant en una aplicació mòbil que permetrà identificar si un producte és apte o no, segons els criteris seleccionats, i, a més, permetrà trobar alternatives vàlides pròximes.

Quin és l’objectiu social o mediambiental que volem complir? 

El meu desig és ajudar perquè tota la gent que vulga consumir de manera més ètica i sostenible ho puga fer amb les mateixes facilitats que la resta de persones.

D’una altra banda, també vull fer costat a tots els fabricants de productes aptes per a vegans perquè puguen arribar a més persones.

Així mateix, per raons ètiques, el gran objectiu que perseguisc és reduir el consum d’ingredients animals. Segons diferents estudis, el sector de la ramaderia es troba entre els sectors amb major petjada ambiental perquè genera un elevat consum d’aigua, terreny i l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

Si aconseguim canviar els nostres hàbits de compra i d’alimentació, triant alternatives més ètiques i sostenibles, podrem generar un gran impacte positiu en el nostre medi ambient, dia a dia. Lucy Veg contribuirà perquè aquest procés siga el més còmode possible.