Iniciativa Social Integral

Fotografia del membres de l'Iniciativa Social Integral startup de Col·lab

L’equip d’Iniciativa Social Integral el formem 4 professionals amb experiència i interés en l’atenció a les persones majors.

Carmen Nuria Gonzaga, administradora única d’Iniciativa Social Integral, dona empresària i visionària del potencial de la innovació social en les solucions complementàries de cures i serveis.

Mar Arego, treballadora social i coordinadora de SAD (Servició d’Atenció a la Dependència) interessada en les solucions innovadores de cures i l’emprenedoria de triple impacte en l’àmbit de les cures a persones majors.

Laura Gasser, diplomada en RR.HH. Treballant en solucions innovadores de cures complementàries i molt motivada davant la innovació vinculada a les persones majors.

Mario Lecumberri, treballador social i sociòleg, ideant i coordinant projectes d’innovació social des de 1996 a nivell local, territorial i europeu, destinats a millorar la qualitat de vida i l’autonomia de persones majors.

 

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM EN EL COL·LAB?

Els nostres serveis i solucions innovadores de cures complementàries, assequibles, ajuden les persones majors a continuar vivint a les seues cases (que és on volen estar), mentre que els aporten tranquil·litat, tant a elles com als seus familiars cuidadors.

 

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL O MEDIAMBIENTAL QUE VOLEM COMPLIR?

Estem col·laborant en la millora de l’envelliment actiu i saludable, i l’autonomia de les persones majors i la tranquil·litat dels seus cuidadors familiars.

Mitjançant la nostra metodologia pròpia de codisseny i cocreació, volem convidar a persones majors a participar en el disseny i avaluació dels futurs impactes i transformacions que els afecten en l’àmbit de l’economia circular, mediambiental i de mobilitat.