Guías 3D

Miguel Ángel desenvolupa Guies 3D amb les col·laboracions d’altres professionals: César, Paco i Vanessa. Els quatre formen un equip interdisciplinari, que conjumina el disseny, la digitalització, el desenvolupament web i d’aplicacions mòbils, el desenvolupament i impressió de models 3D i la Història.

Miguel Ángel Montero, arquitecte de formació, és l’encarregat de la imatge.  César Labadía, desenvolupador web, col·labora en el món virtual. Paco Navarro, professor de Formació Professional, aporta la seua experiència per al desenvolupament de la part física dels productes. Finalment, Vanessa Noguera, historiadora, suma en la generació de continguts i el màrqueting.

Quina iniciativa emprenedora o projecte emprenedor estem desenvolupant en Col·lab? 

Els museus i col·leccions necessiten d’una afluència de públic constant. Per a això, cal que innoven contínuament en les seues exposicions.

En Guies 3D, oferim eines innovadores per a la divulgació del contingut de museus i col·leccions, partint de la digitalització 3D del patrimoni, com a guies tradicionals en paper amb aplicació de realitat augmentada, hologrames, guies web 3D, etc.

Quin és l’objectiu social o mediambiental que volem complir? 

Guies 3D pretén contribuir en la divulgació del patrimoni cultural expositiu, mostrant els objectes més representatius dels museus i col·leccions mitjançant noves tecnologies, amb la finalitat que els objectes exposats transcendisquen els límits físics del museu.

Un visitant impactat ensenyarà als seus familiars i amics l’aplicació de realitat augmentada del museu, possibilitant l’atracció de més públic, alhora que contribuir a l’educació patrimonial.