Green Urban Data

Som dos amics (Alejandro Carbonell i José Miguel Ferrer), arquitectes, emprenedors i pares de família que van crear Green Urban Data amb l’objectiu de crear ciutats saludables per a millorar la qualitat de vida de les persones.

Des de fa 2 anys hem pogut anar formant un equip de 6 persones, multidisciplinàri i professional; però també audaç i compromés amb els nostres objectius per a la millora dels nostres entorns cap a models més resilients i saludables. A més comptem amb l’ajuda de col·laboradors i mentors que ens aporten valor addicional i diferencial.

Sens dubte, el valor del nostre equip ens ha permés poder participar en acceleradores reconegudes com: Lanzadera, Ship2B, Climate-KIC, Copernicus, UNLTD Spain i actualment al Col·lab de Las Naves, des d’on volem reforçar la nostra aposta per ser una empresa d’impacte social i ambiental.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM AL COL·LAB?

Els i les ciutadanes som responsables del 70% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i per tant dels efectes del canvi climàtic.  Es preveu que en 2030 el 75% de la població mundial viurà en ciutats, la qual cosa ens farà més responsables i molt vulnerables enfront d’onades de calor, inundacions, sequeres, etc. Que són i seran cada vegada més freqüents i intenses.

Adaptar-nos a aquestes amenaces és un gran repte que hem d’afrontar, de manera sostenible. I al mateix temps ser capaços de millorar els nostres entorns, els nostres hàbits i estils de vida. Hem detectat que només un 2% de les ciutats  estan duent a terme accions d’adaptació i una de les causes més important és la falta d’informació i eines.

Per a resoldre això hem desenvolupat una eina en línia que permet obtindre els indicadors ambientals i de sostenibilitat més rellevants de la teua ciutat, de manera automàtica, objectiva, mesurable i comprensible. Això permet millorar la presa de decisions i el disseny d’estratègies i accions de millora urbana cap a models més resilients i saludables.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL/URBANO QUE VOLEM COMPLIR?

Volem que cada vegada hi haja més ciutats conscienciades de la necessitat d’adaptar-se al canvi climàtic, que duguen a terme accions per a aconseguir-lo i que puguen mesurar els seus resultats.

D’aquesta forma aconseguirem que les i els ciutadans estiguem més sensibilitzats, reduïm la vulnerabilitat a l’efecte del canvi climàtic i puguem millorar els nostres entorns en espais més saludables, la qual cosa revertirà en una millora en salut i de qualitat de vida.