EsportiVA

EsportiVA és una startup creada per Maravillas Aparicio i Silvia Ibáñez.

Maravillas és una enginyera apassionada de l’esport i la tecnologia. També, és una coneguda divulgadora de la importància de l’esport femení com a factor de desenvolupament personal i de consecució de metes per a les dones. Des de 2010, dirigeix Nosaltres Esportistes, entitat per al foment de l’esport femení, per on han passat més de 1.000 dones per a aprendre a entrenar o millorar en l’esport del running, i la Carrera 10KFem, carrera única a Espanya.

Silvia és graduada en Comunicació Audiovisual a Madrid i en Direcció de Cinema en Sant Antoni dels Banys (l’Havana, Cuba). En cinema i televisió, ha treballat com a redactora, escriptora i productora. Tambié, subtitulant programes de televisió i editant les seues metadades.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM EN COL·LAB?  

EsportiVA està desenvolupant una plataforma web perquè cada equip femení i cada dona esportista puga tindre un espai web, i crear així la comunitat de les esportistes i persones aficionades a l’esport femení.

Treballen per a augmentar el reconeixement de les esportistes i difondre els seus èxits esportius i creuen que l’esport femení pot millorar la vida de moltíssimes dones, pels seus beneficis físics, psicològics, emocionals i socials.

També, estan focalitzades a posar “números” a l’esport femení, perquè, com diu aquest: “El que no es pot mesurar no es pot gestionar”.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL O MEDIAMBIENTAL QUE VOLEM COMPLIR?

A Espanya, encara existeixen moltes barreres, visibles i invisibles, perquè les dones puguen fer i gaudir de l’esport. Existeix una gran desigualtat entre homes i dones en aquest camp (només un 20% de les persones que practiquen esport federat a Espanya són dones).

En EsportiVA, volem aconseguir que les dones puguen tindre el seu propi espai, on l’esport femení siga l’important (i no el secundari), el principal (i no l’anecdòtic), amb una presència constant (i no esporàdica), on les esportistes professionals i d’elit siguen reconegudes pels seus mèrits esportius, puguen viure del seu esport i continuar contribuint a fer créixer els seus esports quan deixen la competició.

També, estem treballant per a crear una comunitat de dones, equips femenins i persones aficionades a l’esport femení que reflectisca una imatge positiva de les dones en l’esport, diversificada, exempta d’estereotips sexistes i com a models d’èxit personal, professional i social, que puguen ser un referent d’inspiració per a les xiquetes, les dones, i per a tota la societat.

En resum, en EsportiVA somiem que les xiquetes i dones del món descobrisquen i gaudisquen de l’esport en primera persona.

Web: http://esportiva.net/