AVALATEA

Fotografía de las creadoras de AVALATEA

Darrere d’aquesta iniciativa emprenedora estem tres persones: 

  •  Flavia, la impulsora del projecte, una emprenedora nada que sempre està treballant i el cap de la qual no descansa. En el seu temps lliure, llig i col·labora amb organitzacions sense fins de lucre.  
  • Julieta és una jove emprenedora a la qual l’apassionen la cultura i la memòria històrica i li encanta involucrar-se en voluntariats. Al costat de Julieta està Otto, el seu fidel gosso llaurador, que va ser entrenat, quan era cadell, per a conviure amb persones amb Asperger.  
  • Leticia és una persona compromesa amb els projectes de triple impacte (social, mediambiental i econòmic), perquè els mateixos són la base per a créixer com a persones i societat, pensant en el benefici comú. 

 QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM EN COL·LAB?

La nostra iniciativa emprenedora està relacionada amb la inserció laboral de persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) – Asperger. Formarem a persones amb TEA o Síndrome d’Asperger perquè puguen ocupar llocs específics a mesura en el sector tecnològic. Al mateix temps, treballarem al costat de les empreses perquè la inserció laboral de les persones amb TEA siga una realitat. 

En resum, volem ser el pont entre les pimes valencianes i el col·lectiu de persones amb TEA – Asperger. 

 QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL O MEDIAMBIENTAL QUE VOLEM COMPLIR? 

El nostre objectiu és aconseguir que les empreses espanyoles normalitzen la neurodiversidad, creant espais de treball que tinguen en compte les necessitats especials de persones amb TEA – Asperger. 

L’Asperger és un col·lectiu dins de la discapacitat que pateix una de les taxes més altes de desocupació, d’entre un 70% i un 90%. No obstant això, es tracta de persones totalment capaces de treballar, amb una intel·ligència normal o superior a la normal. La discapacitat, social que és invisible i no està reconeguda a Espanya, és una barrera fonamental per a la inserció. 

Amb empreses més inclusives i neurodiversas, totes les persones tindran oportunitat de desenvolupar el seu talent i, per tant, la societat serà més justa i inclusiva. 

Les empreses més diverses són, també, les més compromeses amb els seus impactes en les persones i en el seu entorn.