El balcó verd

Miquel Monedero és la persona que lidera El Balcó Verd, una iniciativa que va sorgir en el hackathon Col·lab Weekend 2021. Aquesta idea va ser mereixedora del primer premi de la tercera edició d’aquest hackathon d’innovació social i urbana. 

Miquel és arquitecte tècnic, centrat, actualment, en el disseny del producte i en l’eficiència energètica del sistema, així com en la investigació de solucions tècniques òptimes des del punt de vista energètic. 

Quina iniciativa emprenedora o projecte emprenedor estem desenvolupant en Col·lab? 

El Balcó Verd és un sistema integrat instal·lat als balcons amb el qual es pretén millorar l’eficiència energètica dels habitatges de manera passiva, reduint, així, el seu consum energètic. 

Aquest sistema està compost, principalment, per un kit solar fotovoltaic, amb el qual es dona cobertura a l’autoconsum d’energia elèctrica, integrat en un envidrament a manera d’hivernacle, amb el qual es dona cobertura a la calefacció i la refrigeració de manera passiva, gràcies a la font neta i inesgotable que suposa la radiació del Sol.  

Quin és l’objectiu social o mediambiental que volem complir? 

Des del punt de vista social, El Balcó Verd pretén disminuir la bretxa econòmica que suposa per a les persones l’augment descontrolat de les factures de consum energètic en els seus habitatges. 

Des del punt de vista mediambiental, l’objectiu és abordar la crisi climàtica millorant l’eficiència energètica dels edificis, que suposen al voltant del 40% de les emissions de CO₂, percentatge que, amb aquesta solució, es pot reduir de manera rellevant.