E-Place Heritage

E-Place Heritage (Patrimonio Virtual) és una startup fundada per l’arquitecte Adolfo Ibáñez. En el seu temps lliure, li encanta eixir a fotografiar la ciutat i conéixer els xicotets detalls ocults en els seus monuments i poder preservar-los. De la seua passió per l’arquitectura, la fotografia i, en línia amb el seu objectiu de desenvolupar un projecte que genere impactes positius en la societat, naix aquest projecte. 

L’equip creixerà, en 2022, amb la incorporació de professionals amb experiència en l’àrea de tecnologies de la informació, en màrqueting i vendes, comunicació i sostenibilitat. 

Quina iniciativa emprenedora o projecte emprenedor estem desenvolupant en Col·lab? 

E-Place Heritage és una startup d’innovació social que té com a objectiu la preservació, divulgació i gestió digital del patrimoni. 

Preservar: A través de la creació de biblioteques tridimensionals dels actius patrimonials, que permeten no sols conservar-los sinó, també, replicar-los en cas de pèrdues o danys. 

Divulgar: Mitjançant aplicacions de realitat virtual i realitat augmentada de caràcter innovador, que transformen les nostres ciutats en galeries d’art. Les còpies digitals permeten generar noves experiències per a la ciutadania, tant in situ -guies i rutes virtuals- com en remot -possibilitant visites als espais i el patrimoni digitalitzats des de qualsevol lloc del món i en qualsevol moment-. 

Gestionar: E-Place Heritage transforma el patrimoni físic en actius d’inversió amb els quals és possible captar recursos per a finançar el seu manteniment, a través de dues línies. D’una banda, amb NTFs (token no fungible, un actiu digital únic, irrepetible i indivisible, amb suport en tecnologia blockchain), que se subhasten a través de plataformes especialitzades. Per un altre, obrint a la ciutadania l’oportunitat de ‘apadrinar virtualment’ el patrimoni, a través de l’adquisició de còpies digitalitzades, guies i rutes virtuals en 3D, catàlegs i souvenirs NFT. 

Quin és l’objectiu social o mediambiental que volem complir? 

E-Place Heritage ofereix una eina completa de ‘gestió circular’ del patrimoni, que abasta des de la seua conservació, a la seua divulgació i el seu finançament digital. 

El seu objectiu prioritari és aconseguir impactes socials positius, com l’augment de la resiliència del patrimoni enfront de desastres naturals i vandalisme, la conscienciació i implicació social en la seua conservació i la millora dels indicadors en la seua gestió, al mateix temps que es treballa en l’accessibilitat universal als actius patrimonials i culturals per part de tota la ciutadania. 

En aquest sentit, la startup està desenvolupant solucions específiques per a persones amb limitacions de mobilitat o visuals, contribuint a la lluita contra la bretxa digital.