Cultura Más Social

El projecte Cultura más Social està compost per Patricia Blanco, Xochitl de León i Manuel Martínez que pertanyen a Adonar, una associació que busca impulsar i donar suport a projectes i iniciatives de transformació social a través de l’art i la cultura.

Patricia Blanco és especialista en gestió estratègica de projectes socials, intervenció amb col·lectius vulnerables, acció comunitària i avaluació de projectes. Xochitl de León està especialitzada en producció teatral i projectes escènics, amb experiència en representació d’actors, tant en el territori espanyol com l’estranger. Manuel Martínez està especialitzat en Arts escèniques amb experiència en producció i regiduria, ha treballat amb diverses companyies, tant de teatre com de dansa.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM AL COL·LAB?

El projecte que desenvolupem en Col·lab es diu Cultura más Social.

La fi última del projecte és millorar la relació i el treball en xarxa entre el sector cultural i el teixit social, de manera que repercutisca en un increment i diversificació d’audiències quantitativa i qualitativament, aconseguint sectors de la societat que es troben exclosos del consum i la creació cultural, afavorint la seua participació i inclusió social.

En una primera fase ens centrarem en el sector de les arts escèniques (sales, teatres, escoles, creadors i dramaturgs, actors), i la ciutat de València i àrea metropolitana, dissenyant un pilot de plataforma per la qual es puguen assignar determinades butaques de centres d’arts escèniques a col·lectius socialment vulnerables perquè puguen accedir a esdeveniments culturals.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL/URBANO QUE VOLEM COMPLIR?

L’eix de la proposta incideix directament en l’accés a la cultura dels col·lectius socialment vulnerables. Facilitant des de l’accés a la informació d’oferta escènica fins a la relació amb els artistes i la seua obra.

En altres paraules, a través de la nostra plataforma es facilitarà l’accés a l’oferta escènica en condicions dignes a persones en situació vulnerable o d’exclusió, diversificant la presència de públics als patis de butaques de València, democratitzant l’accés a la cultura.