Central de Compras Ecológicas

La Central de Compras Ecológicas és una iniciativa emprenedora impulsada per Sonia i Bea, que dona resposta a la dificultat amb la qual es troba el sector HORECA (hostaleria, restaurants i cafeteries), menjadors escolars i xicotets comerços d’alimentació per a proveir-se de productes ecològics, de proximitat i respectuosos amb el medi ambient. 

Sonia ha sigut responsable, durant més de tres anys, de l’àrea de compres i gestió de stock del primer supermercat cooperatiu i participatiu de productes ecològics i de proximitat a València. Bea té una àmplia experiència en logística i gestió de rutes de transport, a nivell nacional i internacional. 

Quina iniciativa emprenedora o projecte emprenedor estem desenvolupant en Col·lab? 

La Central de Compras Ecológicas pretén, a més d’implementar un sistema de distribució personalitzat, oferir un conjunt de serveis per a facilitar la gestió comercial, la cerca de productes i proveïdors i consolidar una xarxa de contactes de productors de gran diversitat. 

Els clients dels nostres serveis inclouen supermercats cooperatius, associacions de consumidors, serveis d’àpats, menjadors escolars i hostaleria. A través de la creació d’un entorn col·laboratiu, participatiu i transparent entre totes aquestes parts, pretenem ser catalitzador d’un model d’alimentació saludable i consum sostenible en tots aquests sectors. 

Quin és l’objectiu social o mediambiental que volem complir? 

Aquesta iniciativa, amb un marcat caràcter social, pretén anar més enllà d’una mera transacció comercial del producte ecològic: es planteja com una activitat potencialment generadora d’ocupació en el medi rural, de conversió del cultiu convencional a ecològic i de promoció d’hàbits de consum saludable i sostenible, a través d’una agenda de difusió i campanyes de sensibilització i informació. 

Així mateix, centralitzar la logística de molts operadors ajuda a reduir la petjada de carboni del procés de distribució, en línia amb l’objectiu de zero emissions de CO2 promulgat per la Unió Europea, a través del Pacte Verd Europeu.