Boomelia

 

Boomelia està formada per Andreu i Josep, dos amics que, des de fa temps, ens visualitzem treballant junts en un projecte fresc, innovador i entretingut. La pandèmia i el seu impuls digitalitzador ens va estimular a participar en Col·lab, una experiència d’ensenyament-aprenentatge per a arriscar en el nostre projecte, obtindre consell en un entorn interdisciplinari i arrancar nostra startup.

L’experiència com a educador en Bioparc d’Andreu Rodríguez li capacita en tècniques docents i de màrqueting, potenciades per la seua faceta com a director de documentals.

Josep San Ruperto, doctor en Història Moderna, aporta la seua formació i pràctica docent en la Universitat, així com la seua funció de coordinador d’equips d’idees creatives Motivem! del ADEIT i de Projectes d’Innovació Docent de la UV.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM EN COL·LAB? 

Boomelia és un espai d’agregació de la cultura digital de la població adulta. Proposem formar, empoderar i dotar d’eines en cultura digital al professorat de primària i secundària, a les famílies i a la ciutadania, així com millorar les seues competències digitals.

Per a això, oferim formació dinàmica i amb metodologies actives i innovadores d’aprenentatge que permeten als adults submergir-se en l’univers digital. En Col·lab hem dissenyat un prototip de Taller de Cultura Digital que ja estem testant amb docents.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL O MEDIAMBIENTAL QUE VOLEM COMPLIR? 

La bretxa digital intergeneracional ha reforçat la distància entre adults i joves, més visible des de la pandèmia del Covid-19. Entre la població adulta, existeix una falta de comprensió de la generació centennial (coneguda com a Z) que obstaculitza l’ajuda i guia que puguen rebre, en part per la dificultat d’accés a la cultura digital i els prejudicis sobre l’ús de les tecnologies dels adults.

Des de Boomelia tenim un objectiu essencial per a millorar la nostra societat: reteixir la distància entre generacions. Per a això és imprescindible formar, dotar d’eines i recursos als adults per a integrar-los en entorns digitalitzats, un procés clau en el desenvolupament dels eixos estratègics d’Espanya Digital 2025.