Banco Colabora

Banco Colabora està format per una xarxa de col·laboració integrada per alumnes de cursos creatius, professionals creatius independents i emprenedors socials. 

Quina iniciativa emprenedora o projecte emprenedor estem desenvolupant en Col·lab? 

És un banc social integrat, que opera a Amèrica Llatina i Europa, creat per a impulsar professionals d’indústries creatives. Està orientat al desenvolupament de projectes i productes. S’opera amb una moneda social col·laborativa, que és una eina de facilitació per a remunerar els col·laboradors abans de la comercialització dels seus treballs i que ens ajuda a crear connexions i sinergies amb una comunitat creativa. 

Quin és l’objectiu social o mediambiental que volem complir? 

L’objectiu de Banco Colabora és la creació d’una xarxa de col·laboració que incremente el grau de sostenibilitat i viabilitat econòmica per a professionals i empreses de l’àrea de les indústries creatives.