ÀNCORA Cultura del Mar

ÀNCORA Cultura del Mar és un equip format per una Treballadora Social i un Gestor de Patrimoni Cultural, tots dos amb la intenció de protegir el Patrimoni Arqueològic i millorar la qualitat de vida en els Poblats Marítims, a través de la revaloració de la cultura mediterrània.

QUIN PROJECTE DESENVOLUPEM EN EL COL·LAB?

Com a projecte de Col·lab, cercarem l’articulació de comunitats veïnals col·laboratives i la recuperació de la identitat mediterrània; per a açò crearem una entitat de divulgació cultural i turisme sostenible amb la qual posar en valor la Història i el Patrimoni Cultural Subaqüàtic.

QUIN ÉS L’OBJECTIU SOCIAL QUE VOLEM COMPLIR?

Fomentarem les relacions i la identitat de barri en els poblats costaners de la ciutat de València, generant xarxes col·laboratives veïnals i gestionant el seu Patrimoni Arqueològic com a eina entorn de la qual articular una narrativa cultural que es nodrisca del passat per a dissenyar un nou futur.

Amb el desenvolupament d’ÀNCORA Cultura del Mar, pretenem contrarestar els grans problemes que propis veïns dels Poblats Marítims ens assenyalen. A partir d’ací, actuarem per a ajudar-los a aconseguir els objectius marcats per ells mateixos, iniciant així la marxa d’una xarxa d’accions col·laboratives. Nosaltres solament posarem una condició: aqueixes metes hem d’aconseguir-les entre tots i totes.

Encara que cadascun dels Poblats Marítims té una realitat diferent amb unes necessitats diferents, podem dir que –en general– s’han vingut produint processos de degradació urbana, augment de la conflictivitat social, deterioració de la relació entre veïns i entitats públiques, creixement de la població en perill d’exclusió i sensació de desarrelament respecte a la identitat barrial en les noves generacions… tot açò agreujat amb un perillós procés de gentrificació, que amenaça amb desplaçar a la població tradicional i acabar amb la cultura marítima que queda en la ciutat de València.

Per açò, a través de la creació de xarxes col·laboratives, anem a començar a intervenir en aquests camps fomentant que siguen els propis veïns els qui solucionen els problemes que pateixen. És a dir, volem que la població passe de ser una entitat passiva a una activa, acte-suficient i capaç d’avançar, independentment de les voluntats de públiques o la seua velocitat d’actuació. Aspirem a implicar tant a la població del Marítim com als qui treballen i passen el seu temps lliure en el mar, perquè ens ajuden a protegir i divulgar un Patrimoni Cultural Marítim valencià que siga capaç de vertebrar les identitats barrials perdudes. A través d’activitats associades al mar i a la seua història, dinamitzarem la vida social i cultural dels Poblats Marítims i conscienciarem de les necessitats de protegir aquest patrimoni que és de tots.

Finalment, sabem que les persones dels Barris Marítims tenen molt que aportar-se unes a unes altres, per la qual cosa també fomentarem el desenvolupament de tallers i xarrades en les quals els propis veïns puguen transmetre’s coneixements, vivències o resoldre dubtes que puguen existir en qualsevol àmbit. Volem que tinguen la sensació de que el seu barri no deixa a ningú arrere, independentment del seu sexe, raça o nivell de renda. Hem de recordar-nos de nou que la Cultura Mediterrània no és solament una dieta que ja quasi ningú segueix, ni un paisatge que fotografiar i penjar en una xarxa social, ni una mentalitat que permet i fomenta la corrupció política; sinó una forma de vida la base de la qual és la societat col·laborativa, el respecte per l’entorn, la gestió sostenible i el cosmopolitanisme.

DSC00434 copia