TORNAR ENRERE

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESSUPOST

100.000€

PERÍODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Avaluació final externa del Projecte “Biblioteques plenament inclusives”

biblioteques

Les biblioteques públiques, com a part integrant del govern local i les seues polítiques públiques i municipals són, indubtablement, un servei lligat a la cultura, però també són eixos claus per a la millora de la qualitat de vida, de la cohesió social i, en el seu conjunt, del creixement econòmic d’una societat. De tot això deriva el seu important rol social, d’inclusió, de cohesió i d’aprenentatge al llarg de tota la vida. Les biblioteques públiques assumeixen la responsabilitat de facilitar a la ciutadania l’accés equitatiu al coneixement, a la informació, a la cultura i a la formació permanent. I és fonamental per al desenvolupament de l’esperit crític de les persones i l’enfortiment de societats democràtiques i igualitàries.

Les biblioteques accessibles són biblioteques per a tots i totes, han aconseguit eliminar les barreres físiques i, sobretot, les psicològiques. Emprenen eines que s’adapten a la diversitat de la societat, facilitant l’accessibilitat física, sensorial o cognitiva en relació amb la lectura i la comprensió lectora. Convertir les biblioteques públiques en accessibles és dotar-les d’entorns segurs i còmodes, és incrementar la qualitat de vida i la participació social de persones amb diversitat funcional, de gent gran i fins i tot de persones que temporalment pateixen dificultats per raó de barreres físiques o psicològiques.

Alineat amb aquests principis, el Pla de Evaluación té com a objectiu principal avaluar el Projecte “Biblioteca Plenament Inclusives”, la seua implementación i els seus resultats. A més, es posarà el focus de atención en el paper de Las Naves com a promotora del projecte i el paper de Plena Inclusió CV com a desenvolupadora i validadora del projecte.

El present informe consta d’un apartat introductori al qual li segueix l’anotació metodològica, l’avaluació pròpiament dita (del projecte, dels àmbits d’actuació, la perspectiva de gènere i una autoavaluació), i finalment, l’apartat de conclusions i recomanacions.

Llig l’informe d’avaluació complet.