Acuerdo Climático València

València signa l’Acord Climàtic de la Missió Europea de Ciutats

28 de abril de 2023
CATEGORIA:
Missions València 2030
COMPARTEIX:
TW - FB

L’Acord Climàtic que han signat l’Ajuntament de València i la Generalitat estableix quines són les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i quines accions es planteja per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2030

L’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana han signat l’Acord Climàtic de València com un nou avanç dins de la Missió Europea de Ciutats, que té com a desafiament que les 112 ciutats que componen la missió aconseguisquen la neutralitat climàtica abans de 2030. L’Acord també incorpora els compromisos assumits pel Govern d’Espanya a través de la seua Vicepresidenta Tercera i Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

Aquest acord és l’instrument dissenyat per la Comissió Europea per a començar el procés de treball cap a la neutralitat climàtica de València i és la primera fita important dins de la Missió Ciutats, que engloba a les ciutats intel·ligents i climàticament neutres que serviran d’inspiració a la resta de les ciutats europees en un futur.

L’Acord Climàtic de cada ciutat estableix quines són les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de l’any base (2020) i la seua distribució per sectors, quines accions es planteja per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2030, i quin és l’esforç inversor que es precisa i quins retorns econòmics directes i indirectes s’obtenen.

Com és l’Acord Climàtic?

Cada Acord Climàtic es materialitza en un document que consta de quatre apartats: els compromisos per a aconseguir la neutralitat climàtica de la ciutat al costat del suport de la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya; el pla d’acció climàtica, que recull els projectes i iniciatives del conjunt de la ciutat en matèria de reducció d’emissions; l’estudi econòmic associat als beneficis de la missió; i l’adhesió d’organitzacions públiques, privades i socials, que desitgen sumar-se a l’esforç per a aconseguir els objectius de la Missió a la ciutat. Totes aquestes entitats estan englobades sota el paraigües de l’Aliança per la Missió Climàtica de València.

A què es compromet la ciutat de València?

Amb la signatura d’aquest Acord, la ciutat de València es compromet a impulsar una transformació global mitjançant un conjunt d’actuacions i intervencions, incloses ja en l’Estratègia Urbana València 2030, en els següents àmbits: la mobilitat urbana i metropolitana sostenible, inclusiva i eficient, la transició energètica justa i inclusiva, el desenvolupament econòmic integrador i sostenible; l’alimentació sostenible i de proximitat, la renaturalització, biodiversitat i resiliència per a adaptar-nos millor al canvi climàtic; la rehabilitació en habitatges i edificis per a fer-los sostenibles; i la regeneració urbana i l’hàbitat basada en la cohesió social, l’accessibilitat i la sostenibilitat.

Perquè aquesta ambició siga possible, es treballarà conjuntament amb l’ecosistema de la ciutat impulsant una cogovernança transversal, un aprenentatge i una generació de noves capacitats mitjançant l’impuls de: la implicació massiva ciutadana i social; la transició social justa; la creació de noves lleis i ferramentes de finançament; el desenvolupament d’innovació i tecnologia per a crear noves solucions; l’impuls a la ciutat intel·ligent i a les dades com a nova infraestructura pública; la comunicació social dels beneficis de la missió; i les aliances i xarxes amb totes aquelles organitzacions preparades per a liderar la transició.

De manera paral·lela a l’actuació en els districtes i barris de la ciutat, es realitzaran demostradors a la Universitat de València i a la Universitat Politècnica de València, que actuaran com a laboratoris de proves (Living Labs), tal com es va acordar en el conveni signat recentment com a Binomi Ciutat-Universitat. També en zones de València d’especial interés com el Port de València amb la seua estratègia de descarbonització de l’activitat portuària, la Marina de València com a pol d’emprenedoria i innovació que actua també com Living-Lab i, finalment, l’Horta de València, com a especial zona de protecció i productora d’alimentació sostenible per a la ciutat de València.

A més, es treballarà en dos sectors d’activitat que han de ser exemple a València com el turisme sostenible i la governança i innovació sistèmica en l’Administració Pública.

COMPARTEIX:
TW - FB