Pèrgola sostenible col·locada a un parc de Valéncia dins del programa per a combatre les altes temperatures

València fa front a las altes temperatures amb projectes que reverdeixen l’espai urbà

24 de agost de 2023
CATEGORIA:
Sostenibilitat
COMPARTEIX:
TW - FB

La plaça de Regino Mas, al barri de Benicalap, és un dels espais en el que s’han desenvolupat accions de renaturalització de la zona i s’ha aconseguit baixar l’anomenat estrès tèrmic en un 18%.

L’àrea s’ha convertit en un laboratori urbà, destinat a combatre els efectes del canvi climàtic amb iniciatives com la reintroducció de vegetació, la creació d’elements que afavoreixen l’ombra i la reordenació de l’espai.

Durant els últims anys, la proliferació i intensitat de les ones de calor, i l’increment generalitzat de les temperatures, com les que estem vivint aquest setmana, s’ha convertit en un dels objectius als que fer front per part de les ciutats a nivell global. Es tracta d’aconseguir espais més amables, adaptats als efectes del canvi climàtic i que milloren la qualitat de vida de les persones. València ha convertit en els últims anys aquest objectiu en una prioritat, incorporant-lo a la seua Missió Climàtica.

Seguint aquesta línia de treball, s’han desenvolupat diverses iniciatives. Una d’aquestes la trobem al barri de Benicalap, en concret a la plaça de Regino Mas i el carrer del Foc. En aquest espai s’ha creat un laboratori que prova una sèrie de Solucions Basades en la Naturalesa (SBN), és a dir, s’han executat accions pilot que busquen mitigar els efectes del canvi climàtic renaturalitzant l’espai.

Les SBN aprofiten la naturalesa i els ecosistemes saludables per donar solució a problemes de la gestió territorial i urbana com poden ser l’adaptació al canvi climàtic, la gestió dels recursos, l’aigua o la qualitat de l’aire. En aquest cas, es tracta d’una iniciativa, emmarcada en el projecte europeu GrowGreen, ja finalitzat i que a València ha estat coordinat per Las Naves, amb la intervenció també d’altres entitats com l’Ajuntament de València, la Universitat Politécnica de València, Paisaje Transversal, Tecnalia, Bipolaire y Leitat.

Reducció de l’impacte del calor

Aquest projecte ha dut a terme un laboratori urbà, on s’ha redissenyat l’àrea de Regino Mas amb la construcció d’un corredor verd blau, el qual ha consistit en el reverdiment i reordenació de la zona, la instal·lació de mobiliari urbà adaptat i d’una pèrgola que genera ombra, i la millora de la gestió de l’aigua a través de la col·locació d’un paviment drenant que permet la filtració i recol·lecció de l’aigua de pluja.

En uns primers estudis de monitoratge de la zona, inclosos al projecte i extrets de les dades d’estrès per calor recopilades per sensors, aquest laboratori climàtic contribueix a la reducció de l’estrès tèrmic en crear zones més fresques per la ubicació de major nombre d’ombres i vegetació. Aquestos primers càlculs situen la baixada d’aquest estrès tèrmic en un 18%.

Segons aquestos estudis, el major estrès tèrmic s’ha trobat en les àrees més exposades a la radiació solar sense vegetació. A mesura que passe el temps i la vegetació augmente pel seu creixement natural i genere més ombra, aquestes dades podrien variar i incrementar-se; però el canvi de paviment, la vegetació en estrats baixos i la col·locació estratègica de l’ombra ja proporcionen un impacte immediat en l’estrès tèrmic.

Millora de qualitat de vida i participació ciutadana

La nova ordenació de la plaça Regino Mas, -el redisseny de la qual comptà des d’un inici amb la participació del veïnat de Benicalap- i la ubicació del corredor en el seu entorn, han contribuït a crear una ruta per als vianants, on les persones poden passejar en connectar-se els carrers circumdants i el Parc de Benicalap. S’ha recuperat un espai urbà per a les persones, millorant la seua qualitat de vida, integrant la vegetació en el entorn urbà i fent que el seu barri siga més amable, preparat amb millors condicions per afrontar els efectes del canvi climàtic.

L’objectiu d’aquest tipus d’iniciatives pilot és facilitar tota la informació necessària per atendre els desafiaments de la pujada de temperatures, tant a València com a altres ciutats, derivades del canvi climàtic.

COMPARTEIX:
TW - FB