València avalua per primera vegada l’impacte en la salut de la ciutadania d’un projecte europeu

5 de març de 2021
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • El laboratori d’avaluació de polítiques públiques Avalua·lab de Las Naves i la Direcció General de Salut Pública i Addicions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han dut a terme aquesta actuació pionera en la Comunitat Valenciana
  • El projecte GrowGreen ha estat escollit per assajar una metodologia que avalua el seu impacte en la salut del veïnat del barri de Ciutat Fallera a Benicalap
  • Les conclusions assenyalen com a beneficis del projecte: la millora de la qualitat i salubritat de l’entorn, el foment de les conductes saludables i el foment de les relacions socials i la vida comunitària.

Com afecta a la nostra salut l’entorn del barri en el que vivim? Quins condicionants fan que tingam millor qualitat de vida i millor salut? Aquestes preguntes són algunes a les que vol trobar resposta una iniciativa pilot posada en marxa per la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat i el Laboratori d’Avaluació de Polítiques Públiques Avalua·lab de Las Naves.

L’avaluació de polítiques públiques, i més concretament l’avaluació de l’impacte en salut (AIS) és una metodologia que, segons l’Organització Mundial de la Salut, analitza un programa, projecte o política pública, “en relació als seus potencials efectes en la salut, i sobre la distribució d’aquestos en la població”. Sota aquesta màxima ha treballat aquesta iniciativa pilot que ha analitzat els projectes de 6 municipis adherits a la XarxaSalut, entre ells València i el seu projecte GrowGreen, el qual està executant-se al barri de Ciutat Fallera de Benicalap.

Els treballs han consistit en l’estudi del projecte europeu i el seu anàlisi a fons durant mesos, així com s’han celebrat tallers amb personal tècnic i entrevistes amb la ciutadania, en les que s’han identificat els impactes positius en la salut, i també aspectes de millora de GrowGreen i recomanacions.

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, qui ha mostrat la seua satisfacció pels resultats positius de l’avaluació de GrowGreen, ha subratllat també la importància de la tasca conjunta entre l’Avalua·lab de Las Naves i la Direcció General de Salut Pública i Addicions: “considerem imprescindible la implantació d’aquestes ferramentes en la nostra gestió diària. L’avaluació de polítiques públiques és necessària per testar la seua eficàcia i que els resultats siguen òptims i milloren veritablement la vida de les persones”.

Per la seua banda la Directora General de Salut Pública i Addiccions, Ofèlia Gimeno, ha destacat “la importància de generar sinèrgies entre institucions amb l’objectiu d’impulsar el principi de salut en totes les polítiques, perquè la millora de la salut i la reducció de les desigualtats en salut, a més de dependre de les polítiques de les institucions sanitàries, depenen en gran mesura de les que es plantegen per altres àrees com ara urbanisme o medi ambient”. Així ho demostren els resultats de l’avaluació de l’impacte en salut del projecte GrowGreen, on la participació i les opinions de persones tècniques municipals i del propi veïnat del barri han segut un element essencial.

Impactes positius en la salut del veïnat de Benicalap

Cal recordar que el projecte europeu GrowGreen està emmarcat en el programa H2020, i té com a objectius la implantació de solucions basades en la naturalesa que contribueixen a aconseguir una ciutat més verda i més adaptada al canvi climàtic. Entre eixes accions destaquen la construcció al barri d’un bosquet sostenible o d’un corredor verd/blau, així com la instal·lació d’un jardí vertical al CEIP Benicalap o d’un sostre verd al centre de majors.

Des d’aquesta perspectiva de sostenibilitat i creació d’espais verds, l’avaluació ha permès extraure conclusions positives del projecte que es podrien resumir en tres: la millora de la qualitat i salubritat de l’entorn; el foment de les conductes saludables; i el foment de les relacions socials i la vida comunitària.

Més espais més verds, menys contaminació

L’avaluació conclou que les diverses accions de GrowGreen, com són l’ampliació dels espais verds del barri, l’adaptació d’alguns carrers per a vianants, la reducció del trànsit rodat o la incorporació de sistemes de drenatge sostenible que fan un ús més eficient de l’aigua; repercuteixen en la disminució de la contaminació ambiental, afavorint un aire més net, i per tant més beneficiós per a la salut de les persones. “D’aquesta manera l’entorn residencial millora en qualitat i en salubritat, amb impactes molt positius sobre la salut del veïnat”, conclou l’informe d’avaluació.

A més, l’adaptació dels carrers del barri fomenta els desplaçaments actius a peu o en bicicleta. “D’aquesta forma es fomenta l’hàbit saludable de l’activitat física, molt beneficiosa i necessària en la vida de les persones”, assenyala el document. De la mateixa manera, es promou l’alimentació saludable, aproximant l’Horta a tota la ciutadania. “Aquests hàbits són molt beneficiosos, i tenen un impacte molt positiu sobre la salut de qui els incorpora a la seua vida quotidiana”.

Més participació ciutadana i relacions comunitàries

El projecte GrowGreen s’estén per tot el barri de Ciutat Fallera, i ha adaptat espais que fomenten la trobada dels diferents col·lectius, com és el cas de l’Espai Verd Benicalap. L’avaluació remarca que aquestes accions afavoreixen les relacions i la cohesió social: “la vida comunitària incrementa el benestar emocional de les persones, directament relacionat amb la seua salut”.

Per finalitzar, el document a més assenyala que GrowGreen és un projecte d’innovació que pot atraure al turisme “si s’aprofiten els seus beneficis, ja que pot servir d’exemple per a altres llocs que també volen millorar la salut de la població amb mesures basades en la naturalesa”.

Recomanacions

Aquesta avaluació de GrowGreen també detalla aspectes de millora i recomanacions per al projecte i per al barri. Entre elles, es destaquen: una dotació adequada de mobiliari urbà i un manteniment regular de l’espai públic per a que siga segur, accessible i sostenible; la facilitació dels desplaçaments actius de Ciutat Fallera i millorar la connexió amb la resta de la ciutat; la reactivació de l’economia del barri amb una intervenció integral acompanyada d’actuacions de dinamització econòmica (promoció turística, rendibilització de l’Horta…); la realització d’accions de sensibilització i conscienciació mediambiental; la instal·lació de punts per a fomentar l’activitat física per a persones majors i joves; la promoció de processos participatius en el barri o l’ampliació dels serveis i béns públics de Ciutat Fallera.

El projecte GrowGreen, coordinat per Las Naves, compta amb la participació de l’Ajuntament de València, la Universitat Politècnica de València, i entitats especialitzades en innovació urbana participativa i en urbanisme bioclimàtic com són Paisaje Transversal, Leitat, Bipolaire Arquitectos i Tecnalia.

Avalua·lab de Las Naves

Avalua·lab estudia i investiga noves metodologies des de les quals aproximar-se a l’anàlisi i avaluació de les polítiques públiques. Aquest laboratori contribueix a l’increment de la transparència en les administracions públiques i té com a objecte augmentar la consciencia ciutadana sobre la repercussió de les polítiques públiques per a millorar la vida de les persones.

 

COMPARTEIX:
TW - FB