Un projecte pilot estudia amb sensors l’eficiència energètica i la qualitat de l’aire del Centre de Dia Municipal de Tres Forques

8 de setembre de 2017
CATEGORIA:
Energia
COMPARTEIX:
TW - FB
  • L’empresa Modeliza, guanyadora de l’última edició del concurs Transition Cities, impulsat per Las Naves i finançat per la plataforma de lluita contra el canvi climàtic Climate KIC, ha posat en marxa aquest pilot, anomenat EE+, en col·laboració també de Las Naves, la regidoria de Persones Majors i la regidoria de servicis central a traves d’els servicis centrals tècnics de l’Ajuntament de València.
  • Aquest projecte ha instal·lat un sistema de mesura de la qualitat de l’aire i consum energètic a través de sensors integrats en una única plataforma tecnològica. S’han enregistrat durant un mes i mig dades de temperatura, humitat i CO2, amb l’objectiu d’avaluar el confort tèrmic del centre, i altres dades de qualitat ambiental interior, i a llarg termini buscar la replicabilitat en altres edificis públics.

EE+ és un projecte de gestió d’eficiència energètica en edificis i mesura de la qualitat de l’aire. L’empresa Modeliza l’ha desenvolupat en el Centre de Dia Municipal de Persones Majors Dependents de Tres Forques, que acull a més de 80 persones diàriament, amb l’objectiu de mesurar el confort ambiental a través de sensors i un sistema d’informacions que enregistren la temperatura, humitat, concentració de contaminants i el consum energètic. El pilot ha enregistrat ja durant un mes i mig totes aquestes dades que seran analitzades i es publicaran els resultats al pròxim mes de setembre.

Aquest pilot s’ha realitzat en col·laboració amb la regidoria de Persones Majors i els serveis centrals tècnics de l’Ajuntament de València, i ha permès provar per primera vegada en un context real la plataforma de monitorització VEO, desenvolupada per la pròpia empresa Modeliza, i que consisteix en un sistema de mesura de la qualitat de l’aire i consum energètic basat en sensors integrats de manera innovadora en la mateixa plataforma tecnològica.

Durant el període d’obtenció de dades, s’han mesurat les partícules de l’aire tant dins com de l’exterior del centre, així com la temperatura, la humitat i el CO2 per avaluar el confort tèrmic de l’edifici. La recollida de dades s’ha centrat en les sales de tallers, polivalents o de consulta, tal i com ha anat indicat el diagnòstic de qualitat ambiental realitzat prèviament en l’interior del centre.

El projecte ha tingut bona acollida per part del personal, així com dels usuaris i usuàries, molts dels quals s’han interessat per millorar les seues pràctiques diàries de gestió de l’energia i de la qualitat de l’aire.

L’empresa Modeliza analitzarà ara les dades recaptades i el pròxim mes de setembre donarà a conéixer les seues recomanacions a l’equip del centre i a l’Ajuntament de València, entre aquestes, per exemple, com es pot optimitzar la programació de la ventilació.

L’objectiu per a l’Ajuntament de València és que el projecte oferisca un elevat potencial de rèplica de resultats i s’implemente en altres edificis públics per a reduir el consum energètic d’aquestos, done exemple de bones pràctiques a la ciutadania i es complisquen els objectius de lluita contra el canvi climàtic.

Aquest projecte pilot se suma a altres accions dutes a terme pel consistori en la línia de la lluita contra el canvi climàtic, i de l’eficiència i l’estalvi energètic als edificis públics. És el cas de les auditories energètiques iniciades l’any passat, o la col·laboració directa de l’ajuntament en l’estudi de la qualitat de l’aire als col·legis de la ciutat.

-Vore fotos ací

COMPARTEIX:
TW - FB