logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

Som

Som el nou Centre d'Innovació de València.

 Una entitat pública que depén de l'Ajuntament de València i que promou la innovació social urbana amb una clara aposta per les persones. Posant-les en el centre de l'acció innovadora.

Som innovació social

 i tenim un objectiu: millorar directa o indirectament la qualitat de vida de totes i cadascuna de les persones en la ciutat de València d'una manera no coneguda o no implementada en la pràctica.

Som participació.

Treballem la innovació comptant amb la implicació activa d'actors de les denominades “quatre hèlixs”: sector públic, sector privat, sector acadèmic/investigador i societat civil.

on

Las Naves treballa la innovació en estos 5 sectors estratègics:

– mobilitat– energia i aigua– agroalimentació– salut i ciutat saludable– indústria creativa i cultural

qui

Las Naves treballa en processos d’innovació que compten sempre amb la implicació activa d’actors de les anomenades “quatre hèlixs”: sector públic, sector privat, sector acadèmic/investigador i societat civil.

com

Las Naves no innova de qualsevol manera. Cap procés tindrà cabuda si no és des de la participació ciutadana, les polítiques d’igualtat, la transparència i govern obert, l’empleabilitat i treball, i l’economia social solidària i emprenedoria innovadora.

què

Las Naves disposa de diferents eines per a desenvolupar les seues funcions:

  • Projectes d’innovació. Accions experimentals amb la finalitat de demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i socio-ambiental d’una innovació que puga suposar una millora en la qualitat de vida en la ciutat si es desenvolupada a escala. Dins d’estos projectes cap la possibilitat d’establir la ciutat com a Laboratori Urbà per a intervencions per part d’empreses, associacions, instituts d’investigació…
  • Xarxes d’innovació (Connecta Mobilitat, Connecta Energia, Connecta Agroalimentació, Connecta Salut i Connecta Cultura). Estes xarxes pretenen connectar de forma contínua als principals agents d’innovació dels 5 sectors estratègics per a impulsar la creació de comunitats de referència que aprofiten les sinèrgies de treball conjunt.
  • Col·lab. El nou espai col·laboratiu de Las Naves accelera projectes emprenedors que tinguen com a finalitat última una solució innovadora a reptes de ciutat.
  • Estratègies de ciutat. L’entitat acompanya les polítiques públiques impulsades directament per l’administració municipal amb major potencial d’innovació.