Plaça de l'Ajuntament de València

L’ordenança del Sandbox de València, en tràmit de consulta pública fins al 29 de maig

8 de abril de 2023
CATEGORIA:
Missions València 2030
COMPARTEIX:
TW - FB

Un sandbox és un entorn de proves tancat i segur on es poden assajar innovacions tecnològiques de forma controlada abans de ser comercialitzades i implantades. L’Ajuntament treballa en un nou marc regulatori per a estos espais, amb l’objectiu de permetre a les empreses, startups i institucions acadèmiques testejar els seus invents a la ciutat en un lloc adequat i amb una burocràcia més àgil. En estos moments n’està obert el tràmit de consulta pública, de manera que les persones i organitzacions afectades poden aportar opinions al voltant de la futura norma fins al pròxim 29 de maig.

 

La iniciativa s’emmarca dins del model de Missions València 2030 i de l’Estratègia Urbana València 2030. Tots dos documents contemplen, entre altres accions, oferir a l’ecosistema emprenedor de la ciutat espais, instruments i agents que faciliten experimentar amb innovacions orientades al desenvolupament econòmic, social i mediambiental de la ciutat, així com a la millora dels servicis públics.

La pràctica evidencia que només una quantitat reduïda dels projectes d’innovació són capaces de fer el salt entre les fases de concepte i desenvolupament i aconseguir un producte o servici a l’abast de la ciutadania i el mercat, tot i reunir els requisits per assolir l’èxit. Un dels motius que ho expliquen és la falta d’espais i processos àgils per experimentar, demostrar i validar els prototips.

D’altra banda, s’han detectat experiències mentorades i acompanyades des de l’Ajuntament o el seu sector públic local, que han arribat a la fase comercial, però s’ha perdut l’oportunitat de retindre-les per l’absència de llocs on testar els models.

Prèviament a la posada en funcionament d’estos bancs de proves, la corporació treballa en la regulació del marc normatiu en l’àmbit local a través de l’Ordenança reguladora del sandbox urbà de la ciutat de València. Abans d’encetar el procés d’aprovació del text, tal com establix la legislació, s’ha obert el tràmit de consulta prèvia per tal de recaptar el parer de les persones i entitats potencialment afectades.

Qui tinga interés a participar, pot fer-ho a través d’una instància dirigida al Servici d’Innovació o un correu electrònic a l’adreça auxinnovacion@valencia.es. Cal identificar-se amb el nom o denominació social, no és obligatòria l’acreditació, i es demana, únicament per conéixer-ne la procedència, si es tracta d’un ciutadà o una empresa i codi postal de residència o activitat social. Tota la informació sobre el procés està publicada en el web municipal.

Especialment se sol·licita l’opinió sobre com es pot millorar l’esborrany d’avantprojecte d’ordenança per afavorir els projectes d’innovació que generen valor públic i benestar col·lectiu a la ciutat i, en cas que es despleguen en el sandbox de València i després es posen en marxa i es comercialitzen, la possible participació de l’Ajuntament i de la ciutadania en els beneficis que pogueren derivar-se.

COMPARTEIX:
TW - FB