VOLVER ATRÁS

ToNoWaste

Ver ficha
Logotip del projecte ToNoWaste

El projecte ToNoWaste, finançat pel programa Horitzó Europa de la Comissió Europea, té com a objectiu l’avaluació del problema del desaprofitament alimentari, utilitzant sistemes d’avaluació basats en la ciència que permeten prendre bones decisions per a seleccionar les estratègies més sostenibles.

COORDINADOR LOCAL:

Las Naves

PRESSUPOST

Total: 6.000.000 € | Las Naves: 350.125 €​

PERIODE D’EXECUCIÓ

2022-2026

PROGRAMA

CONVOCATORIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01

PARTICIPANTS

Àustria, Noruega, Holanda, Suècia, Portugal, Grècia y Espanya​ (Mercavalència, Federació de Cooperatives Agroalimentàries CV, Cuinatur i la Universitat Jaume I – UJI)

ToNoWaste

Fotografia d'un grapat de pomes

Es pretén proporcionar als actors del sistema agroalimentari i als prenedors de decisió informació més objectiva, integrada i estandarditzada sobre els impactes i els beneficis col·laterals globals de les seues accions diàries.

Las Naves lidera el projecte pilot a València juntament amb l’equip de socis local: Mercavalència, Federació de Cooperatives Agroalimentaries CV, Cuinatur i la Universitat Jaume I – UJI.

ACCIONS
1.    Coordinació del pilot a València.
2.    Identificació i elaboració del mapa d’actors de València.
3.    2 campanyes anuals de comunicació i sensibilització per a la prevenció i reducció del desaprofitament alimentari.
4.    Reactivació de l’acceleradora d’iniciatives agroalimentàries AGRO·LAB per a l’impuls de l’emprenedoria en l’àmbit de la prevenció i reducció del desaprofitament alimentari.
5.    Identificació i suport en l’avaluació de solucions innovadores per a la prevenció i reducció del desaprofitament alimentari.
6.    Suport a l’elaboració d’eines digitals d’avaluació de solucions i posada en marxa a València.
7.    Treball en menjadors escolars i amb tota la comunitat educativa (CUINATUR).
8.    Involucrar a les empreses majoristes i als agricultors en l’avaluació de les solucions innovadores (MERCAVALENCIA, COOPERATIVES)

WEB
www.tonowaste.eu