TORNAR ENRERE

SUITS

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

SUITS

  • El projecte SUITS (Supporting Urban Integrated Transport Systems: Transferable tools for authorities) pertany al programa europeu H2020 “Mobility for Growth 2015”.
  • Té com a objectiu el disseny d’eines que ajuden a millorar l’eficiència del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la ciutat, a més de la creació de xarxes i intercanvi d’experiències a nivell europeu.

Fins a vuit ciutats d’Europa participen en aquest projecte que elabora un estudi, seguint directrius europees, de les fortaleses i febleses de l’àmbit de la mobilitat a les urbs.

Per mediació de SUITS, l’Ajuntament de València rep per part de la Unió Europea un programa formatiu que ajuda a la nostra ciutat a estar millor preparada a l’hora de resoldre el repte global de la mobilitat al que s’enfronten la majoria d’urbs hui en dia, que és un aspecte rellevant en la lluita contra el canvi climàtic.

Las Naves dóna suport a la regidoria de Mobilitat Sostenible i al Servei de Circulació, Infraestructures i Mobilitat Sostenible, per a seguir aprofundint en l’estudi de la problemàtica actual de la mobilitat de la ciutat, reforçant així el treball que es realitza en el marc de la Mesa de la Mobilitat de la ciutat, plataforma de participació impulsada per l’actual govern i que aglutina als 40 actors públics i privats més rellevants del sector.

D’aquesta manera, l’Ajuntament dissenya metodologies integradores que facen més eficient el PMUS, analitzant aspectes com el nou repartiment de l’espai públic, la seguretat vial urbana, entre d’altres.

Aquest projecte servirà per a aprofundir en la implantació del PMUS de València, ajudarà a reduir la contaminació i la dependència energètica, i ens servirà per a identificar bones pràctiques i fomentar que la ciutadania adopte comportaments més sostenibles en mobilitat urbana en els seus trajectes habituals.

En el projecte SUITS, que té una durada estimada de 48 mesos, participa també com a soci local l’Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística (ITENE). A nivell europeu en el projecte participen també entitats i empreses d’Itàlia, Portugal, Regne Unit, Grècia, Lituània, Alemanya, Bèlgica i Irlanda.

Totes aquestes ciutats col·laboraran en la millora de la mobilitat de la resta de ciutats europees a través de la divulgació dels resultats i conclusions obtingudes en finalitzar el projecte.