TORNAR ENRERE

SUCCESS

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

SUCCESS

  • De les emissions de CO2 originades pel sector del transport, un 40% resulta del transport de mercaderies, percentatge dins del qual un 32% correspon al transport d’àrees urbanes. La major part dels estudis i projectes es concentra en la cadena de subministrament. Molt pocs, però, s’interessen pel sector de la construcció.
  • SUCCESS, programa finançat per H2020, es proposa pal·liar esteproblema identificant els requeriments de cada ciutat i establint una metodologia per a aconseguir la plena optimització dels recursos invertits en estos centres logístics urbans.

Si tenim en consideració el fet que les ciutats s’expandixen desenvolupant noves àrees urbanes, el transport de materials de construcció constituïx un trànsit continu i en augment que comporta un impacte negatiu.

La construcció de centres logístics urbans destinats a estos materials a Londres n’ha demostrat l’eficiència amb l’optimització del nombre d’operacions de transport i, en conseqüència, ha aportat eficiència als projectes de construcció. Tanmateix, l’extrapolació d’esta experiència a altres ciutats és complicada, atés que alguns condicionants impossibiliten la viabilitat econòmica del model a iutats de França, Espanya, Itàlia i Luxemburg.

El projecte inclourà la col·laboració dels agents econòmics i socials, i tindrà en compte l’impacte socioeconòmic i la sostenibilitat.

Socis:

– Centre de Recherche Public Henri Tudor (LU)

– Association pour la Formation professionnelle dans les Transports (FR)

– Institute of Transport and Logistics (IT)

– València Port (ES)

– Tralux (LU)

– VINCI (FR)

– Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (IT)

– FEVEC (ES)

– Emilia Romagna (IT)

– InnDEA (ES)

– En&Tech (IT)

Web: http://www.success-urbanlogistics.eu/

Video Entrevista a Grezzi sobre el projecte europeu SUCCESS i els seus beneficis per a València

Video “El Parc Central de València, pilot del projecte europeu SUCCESS”

 

 

               

 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovati