TORNAR ENRERE

SU.MO

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

SU.MO

  • El projecte SU.MO (Sustainable Mobility Data Integration and Analysis) avalua la viabilitat tècnica i financera de futures aplicacions que oferisquen solucions integrades de mobilitat urbana.
  • Aquest projecte està cofinançat per la comunitat de coneixement d’àmbit europeu Climate KIC, centrada en la lluita contra el canvi climàtic.

SU.MO té com a repte resoldre algunes problemàtiques de la ciutat. València disposa de diverses plataformes on es recullen dades sobre mobilitat -sistemes de trànsit intel·ligent, trànsit portuari, transport públic, dades sobre servei de lloguer de bicicletes públiques, etc.-, i s’avaluarà la viabilitat d’invertir en aplicacions que integren aquestes dades.

En el projecte SU.MO també participa, a través d’un consorci, la ciutat italiana de Mòdena.