TORNAR ENRERE

SMILE

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

SMILE

  • La finalitat del projecte SMILE (Smart Green Innovative Urban Logistics for Energy Efficient Mediterranean Cities) és el desenvolupament i la implantació d’estratègies, plans i mesures innovadors per aconseguir una mobilitat energèticament eficient a les ciutats intel·ligents del Mediterrani.

Tot això es portarà a terme amb tecnologies disponibles i partint d’experiències prèvies i iniciatives per al desenvolupament en àmbits tècnics, de cost i d’altres tipus que també siguen rellevants.

SMILE s’unix a l’objectiu general de proposar solucions innovadores d’eficiència energètica per a les ciutats intel·ligents del Mediterrani. També  definirà, planificarà, revisarà, compartirà i promourà polítiques públiques, estratègies i mesures per un transport urbà de càrrega intel·ligent, i impel·lirà el coneixement dels agents públics i privats en este àmbit, alhora que s’imposa un impacte directe d’estalvi energètic a les ciutats.

Programa: MED Programe. Millora de la competitivitat de l’espai MED per a promoure el creixement i l’ocupació. Prioritat: axis 2. Protecció del medi ambient i promoció sostenible del desenvolupament territorial. Particularment, promoció d’energies renovables i eficiència energètica (objectiu 2.2).

Finançament:

Coordinador: Municipi de Piraeus

Participants:

Ciutat de Montpellier, AFT, ciutat de Barcelona—Departament de mobilitat, ciutat de Rijeka, municipi de Piraeus, Centre d’Innovació i Transport—CENIT, Fundació València Port, Centre d’Investigació i Tecnologia Hellas/ Institut Hel·lènic de Transport (CERTH/HIT), Las Naves, Institut de Transport i Logística, Agència Regional d’Energia Kvarner.

Fullet: Vegeu PDF

Enllaç del projecte: http://smile-urbanlogistics.eu/