TORNAR ENRERE

SMART MOBILE ENERGY

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

SMART MOBILE ENERGY

  • L’objectiu del projecte Smart Mobile Energy (SME), finançat per Climate KIC, és analitzar l’impacte socioeconòmic que tindrien sistemes de carregadors de vehicles elèctrics als edificis.
  • La intenció és que les càrregues puguen revertir-se en la xarxa elèctrica d’aquests immobles.

Aquest projecte, que compta amb un finançament de quasi 90.000 euros, està inclòs en un dels programes de la plataforma europea de lluita contra el canvi climàtic Climate Kic, i el desenvolupa un consorci internacional format per entitats com l’agència britànica Cenex, la Technical Universitat de Berlin, la Universitat de València, l’Institut Tecnològic de l’Energia (València) i Las Naves.

SME busca resoldre una problemàtica futura clara, i és que en els pròxims anys els vehicles elèctrics creixeran exponencialment, per tant seran necessaris molts punts de càrrega i açò significa que poden donar-se problemes amb la xarxa elèctrica de les ciutats que no estiguen preparades.

Davant aquest fet, aquest projecte estudia l’impacte d’instal·lar punts de càrrega amb la tecnologia V2G en els edificis de la ciutat. Aquesta tecnologia permet la reducció de la pressió sobre la xarxa elèctrica en permetre que l’electricitat es canalitze de manera bidireccional, vaja del carregador al vehicle i del vehicle al carregador, i per tant torne de nou a la xarxa elèctrica. Aquest sistema té un alt potencial no solament ecològic, d’estalvi d’energia, sinó també econòmic.