TORNAR ENRERE

PPIA

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

PPIA

 • Al març de 2013 es va establir, dins del projecte Climate Market Accelerator (Climate-KIC), una Xarxa de Contractació Pública Innovadora, amb un projecte pilot de dos anys de duració.
 • Més tard es va anomenar “Public Procurement of Innovation Action” (PPIA).

Objectiu PPIA:

PPIA té com a objectiu aprofundir en la comprensió de les metodologies de contractació pública per a impel·lir la innovació (PPI), les seues tipologies, l’eficàcia i la capacitat d’adaptació, així com la difusió de tots estos aspectes entre les parts interessades (oferta/demanda) de la comunitat-KIC i més enllà. L’objectiu d’esta comunitat és, al cap i a la fi, la identificació de noves formes d’innovació que reduïsquen el canvi climàtic.

Com aconseguirem estos objectius?

 • Identificació i intercanvi de bones pràctiques
 • Aplicació pràctica i demostració de la contractació pública

Temes principals:

 • La Xarxa està especialitzada en tres temes clau identificats per la Climate-KIC:
  • Immobles i entorn edificat
  • Mobilitat (emissions de carboni en el transport)
  • Xarxes energètiquesCiutats participants:
  • Els membres d’esta xarxa es limitaran a sis ciutats implicades en el projecte Transition Cities que lluitaran activament per a establir una plataforma efectiva de treball amb objectius clars. En un màxim de dos anys la xarxa s’obrirà a la participació d’altres ciutats de la Climate-KIC.
  • Ciutat líder: Birmingham
  • Ciutats participants: Budapest, Castelló, València, Wroclaw i Birmingham. S’ha pres la decisió d’obrir a concurs la licitació de dos estudis de prospectiva tecnològica en dos àmbits tractats per la Xarxa PPIA (mobilitat i immobles), amb la finalitat que l’empresa escollida actue com a agent d’avaluació i estudi en les decisions que es porten a terme en esta agrupació quant a avançament tecnològic, factor que influïx en els futurs desenvolupaments i l’evolució dels cicles de compra i contractació.

Temes proposats Estudis de prospectiva tecnològica (Technology Foresight Study)

 • Mobilitat (transport): Green Fleet Technology for Public Transport (PPIAFSM012014)
 • Immobles i entorn edificat: Energy Efficiency Technology for Historical/Public Buildings (PPIAFSHB 012014) Més informació:
 • Licitació tema “Mobilitat” Licitació tema “Immobles i entorn edificat”
 • L’empresa contractada presentarà un informe que sintetitze les proves recollides durant tot el procés, i proporcionarà una visió general de treball i anàlisi del sector que es lliurarà a la PPIA.