logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

PLASTICIRCLE

20/09/2017
  • Energia
  • València desenvolupa el projecte europeu “PlastiCircle”, finançat per H2020, junt amb les ciutats d’Utrech (Holanda) i Alba Iulia (Romania), una iniciativa innovadora en la qual participen 9 estats de la Unió Europea, i que serà finançada amb fons europeus en un 90% del pressupost total.
  • Es tracta d’un projecte que persegueix una millora de la cadena de residus d’envasos de plàstic des d’un enfocament d’economia circular, amb l’objectiu final de reintroducir els envasos a la cadena de valor de plàstic.

L’economia circular és una prioritat per a la UE, i València es posa al capdavant d’aquest impuls. És un programa molt important per a la nostra ciutat, seleccionada per a aquest projecte pilot amb l’objectiu d’extrapolar i estendre les seues conclusions i resultats a la resta de ciutats dels països comunitaris.

La prova pilot es duu a terme en el barri de Sant Marcel·lí. Durant 2017 s’impulsa el procés de disseny i estudi del projecte, que es portarà a la pràctica en els anys 2018, 2019 i 2020. Es reintroduiran els envasos de plàstic dins de la cadena de valor a través de processos d’innovació en totes les fases de recollida de residus, transport, classificació i recuperació.

El projecte suposa una inversió de 3 milions d’euros, dels quals la Unió Europea aporta el 90% (2,7 milions). A l’Ajuntament i a l’empresa concessionària SAV (Societat d’Agricultors de la Vega) competeix la instal·lació de contenidors intel·ligents amb capacitat d’identificar als usuaris i usuàries i implantar mesures antifrau. L’objectiu és implantar solucions innovadores per a la gestió dels residus plàstics de les llars.

Contenidors intel·ligents i retribució a la ciutadania 

En la fase de la recollida s’implanta un sistema que permeta identificar la quantitat i qualitat d’envasos generats per família, mitjançant el disseny de contenidors que identifiquen als usuaris i usuàries complementant l’acció de dipòsit dels envasos amb un sistema de retribució a la ciutadania per a afavorir una recol·lecció òptima.

La fase del transport és la que ocasiona major despesa; per açò, es dota als contenidors de sensors que reconeixen els nivells d’ompliment a temps real, per a optimitzar les rutes de recollida.

Les millores en la classificació vénen d’accions com la realització mitjançant flux d’aire (actualment es realitza amb cinta transportadora), i la seua separació en les fraccions òptimes que es recuperen posteriorment. I respecte a la recuperació de material, es pretén el desenvolupament de productes innovadors en les fraccions prèviament classificades: plaques d’escuma per a aerogeneradors, estructures d’aïllament, paraxocs, borses de brossa, làmines d’asfalt o mobiliari urbà (tanques, bancs, murs de protecció).

Tot açò a través del desenvolupament de plans de negoci replicables, transferibles i disponibles tant per a la ciutat de València, com per a tota la Unió Europea.

Per a la presentació del projecte, s’ha conformat un consorci que està integrat per 20 institucions (tant públiques com privades) de 9 estats de la UE (Espanya, Noruega, Alemanya, Holanda, Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Romania i Eslovènia). La prova pilot del sistema es farà en tres ciutats, i València (barri de Sant Marcel·lí) ha sigut una de les seleccionades.

Els socis espanyols del consorci són: InnDEA València, ITENE (Institut Tecnològic de Recerca d’Embalatge, Transport i Logística), qui actua com a coordinador, SAV-LAVEGA (concessionària per a la recollida de residus), INTERVAL (Indústries termoplàstiques valencianes), ECOEMBES i la Fundació KIMbcn (Knowledge Innovation Market Barcelona). Les empreses privades corren amb el 10 % del pressupost previst.

Cal destacar la importància d’aquest projecte pel rerefons que implica de participació ciutadana, atès que en el disseny del programa es dóna gran importància al concepte de cocreació, és a dir, les aportacions dels propis usuaris i usuàries del sistema. I així mateix, més enllà de les instal·lacions als barris, l’acció implica trobar solucions noves i viables econòmicament que donen lloc a noves solucions tecnològiques amb plans de negoci associat, i que tot açò puga ser implantat en la resta de la ciutat i en la resta de les ciutats de la Unió Europea.

Amb aquest programa europeu, València se situa a l’avantguarda dels estudis i les accions de sostenibilitat i innovació.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730292

Disclaimer: The sole responsibility for any error or omissions lies with the editor. The content does not necessarily reflect the opinion of the European Commission. The European Commission is also not responsible for any use that may be made of the information contained herein.

Al navegar per la web acceptes l'ús de cookies més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close