VOLVER ATRÁS

WellBased

Ver ficha
Logotip de MixMatters

El projecte Mixmatters té com a objectiu posar en marxa i demostrar un sistema integrat capaç de separar i valorar tres tipus de fluxos mixtos de bioresidus, que contenen impureses procedents de tres sectors de la indústria agroalimentària (mercats majoristes, hivernacles i indústria alimentària), en sis productes d’alt valor afegit.

COORDINADOR LOCAL:

AINIA

PRESSUPOST

Total:  5.999.468,75 € |   Las Naves: 259.375,00 €

PERIODE D’EXECUCIÓ

2023-2027

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

PAÍSES

España, Bélgica, Alemania, Finlandia, Austria, Italia, Reino Unido, Eslovenia.

MixMatters

Fotografia presa a La Tira de Comtar de Mercavalència
  • És un projecte finançat pel programa Horitzó Europa de la Comissió Europea que té com a objectiu posar en marxa i demostrar un sistema integrat capaç de separar i valorar tres tipus de fluxos mixtos de bioresidus, que contenen impureses procedents de tres sectors de la indústria agroalimentària (mercats majoristes, ​hivernacles i indústria alimentària), en sis productes d’alt valor afegit.
  • Tot això a través de la simbiosi industrial entre productors de bioresidus, socis tecnològics i amb la participació activa de la indústria de base biològica i les autoritats públiques.

Pilot a València

Es posarà en marxa el Sistema Integrat MixMatters que consisteix en una Unitat de Separació per a la classificació, separació i precondicionament de la ​matèria primera, i un Hub de Valorització que és una biorrefinería polivalent, ja que reuneix una sèrie de tecnologies avançades en una planta fixa per a tractar i millorar els fluxos separats en la Unitat de Separació per a obtindre una cartera de sis productes d’alt valor afegit. Les Naus treballarà en coordinació amb MercaValencia per al pilot de València.

Accions

  1. Avaluació del flux de residus del mercat majorista i de l’emplaçament  per a la planificació detallada de la demostració.
  2. Optimització i demostració de la unitat de separació amb els diferents fluxos de bioresidus mesclats.​
  3. Gestió administrativa, financera i jurídica.

WEB

https://mixmatters.eu/