TORNAR ENRERE

LIFE FUTURE

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

LIFE FUTURE

  • El projecte europeu FUTURE, finançat per Life+, desenvolupa una eina per facilitar a les administracions la selecció de mobiliari urbà més respectuós amb el medi ambient
  • Coordinat per AIMPLAS i amb participants com UJI, AIJU, l’Ajuntament de València a través de Las Naves, els socis europeus ACR+ i l’Ajuntament de Koprivnika

Les ciutats de València i Koprivnika (Croàcia) provaran l’eficàcia de l’eina GUF TOOL mitjançant l’adquisició d’un total de 200 productes de mobiliari urbà per part de les autoritats locals.

AIMPLAS, el Institut Tecnològic del Plàstic, en qualitat de coordinador, ha iniciat un projecte europeu l’objectiu del qual és crear una eina per a impulsar la sostenibilitat de les ciutats. Es tracta de GUF TOOL, una plataforma que permetrà a les administracions públiques implicades en la compra de mobiliari urbà seleccionar aquells productes més sostenibles per al medi ambient.

L’eina està dirigida als responsables de la compra de mobiliari urbà i els guiarà durant el procés de licitació, des de la generació de requisits ambientals a incloure en els seus plecs fins a l’avaluació ambiental comparativa dels diferents productes per aconseguir una compra pública “verda”.

El impacte de la seua utilització serà directament beneficiós per al medi ambient, atés que, segons els nostres càlculs, la incorporació d’aquest tipus de productes sostenibles pot reduir fins en un 26,5% el seu impacte en l’escalfament global, un 15,5% el consum d’energia i fins en un 10,8% el volum de residus generats. També beneficiarà de manera indirecta al sector europeu de mobiliari urbà, ja que ampliarà el mercat d’aquells productes més respectuosos amb el medi ambient i impulsarà la seua competitivitat a través de l’eco-innovació.

València i Koprivnika, àrees de proves

Durant l’etapa de validació del projecte es realitzaran compres públiques reals d’al menys 200 productes de mobiliari urbà, i s’espera que durant els cinc anys posteriors a la finalització del projecte s’adquirisca un total de 17.500 productes. Amb els resultats d’aquesta validació s’elaborarà una guia de “compra vert”, què s’incorporarà als processos d’adquisició de mobiliari urbà dels consistoris. L’eina estarà a l’abast tant de les administracions públiques encarregades de realitzar aquestes compres com dels seus fornidors.

El projecte, què s’enquadra dins del programa LIFE de la Unió Europea, està coordinat per AIMPLAS i en ell també participen AIJU, la Universitat Jaume I de Castelló, l’Ajuntament de València a través de Las Naves, l’Ajuntament de Koprivnika i l’Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible dels Recursos (ACR+), amb seu a Bèlgica.

Més informació ací 

Si vol tindre més informació pot subscriure’s ací