TORNAR ENRERE

FIWARE

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

FIWARE

  • FIWARE és una plataforma dissenyada a instàncies de la Comissió Europea i les principals empreses TIC del continent per a la creació i el desplegament de servicis i aplicacions a internet.
  • Es troba ubicada al núvol i es presenta com a alternativa oberta per als desenvolupadors i usuaris dels servicis d’internet.

L’objectiu primordial de FIWARE és contribuir al desenvolupament i a la implantació de nous servicis, així com oferir una sèrie d’APIs (Interfícies obertes de programació) per a la creació accelerada d’aplicacions en nombrosos sectors. D’esta manera es facilita el fet de poder reutilitzar-les i s’hi introduïxen estàndards. Les especificacions de les APIs ofertes pels components d’esta plataforma estan completament alliberades de royalties. FIWARE compta amb una tecnologia actualment operativa i accessible per a proves, que disposa d’informació facilitada per ciutats i altres entitats (opendata).

València, ciutat pionera amb FIWARE

Amb la implantació de la Plataforma Tecnològica “València Ciutat Intel·ligent VLCi”, València ha esdevingut un referent nacional de la gestió integral de recursos i servicis mitjançant un tractament transversal de les dades.

Esta plataforma, que utilitza tecnologia FIWARE, funciona com un cervell que rep la informació generada pels diferents indicadors: indicadors de ciutat (estratègics, de tipus macro, que proporcionen informació de posicionament de la ciutat segons les principals magnituds socio-econòmiques), dels ciutadans i ciutadanes (mesuren la percepció dels servicis per part de la ciutadania i la satisfacció) i de gestió dels servicis municipals (que quantifiquen l’activitat administrativa i de tipus operatiu en cada servici).

D’esta manera, València s’ha convertit en l’única ciutat espanyola que integra tots els seus servicis a través de 350 indicadors en una plataforma capaç de gestionar el 100% dels recursos públics i interconnectar les eines desenvolupades en cada àrea.