VOLVER ATRÁS

CPI x Startups

Ver ficha

El proyecto WellBased tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar un plan para  reducir la pobreza energética y sus impactos en la salud y el bienestar de la población  vulnerable de la ciudad.​

COORDINADOR LOCAL:

Las Naves

PRESUPUESTO

Total: 5,100,00-00 €   |   Las Naves: 490,125.00 € 

PERIODO DE EJECUCIÓN

2021-2025

PROGRAMA

CONVOCATORIA

H2020-SC1-2020-Two-Stage-RTD

PARTICIPANTES

Las Naves, València Clima i Energia, Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (INCLIVA) y Senior Europa SL

CPI x Startups

Grup de treball del projecte Starups de Col·lab en la seu de Las Naves
 • CPI x Startups és un projecte finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació  (AVI) que pretén millorar l’accés de startups, micro pimes i petites empreses innovadores als processos de Compra Pública d’Innovació  (CPI). ​
 • A QUI VA DIRIGIT?​D’una banda, a CEOs i directius de startups, micro pimes i xicotetes empreses innovadores que desitgen concórrer a processos de CPI, però no tenen èxit en les adjudicacions. D’altra banda, a funcionaris i empleats públics que posen en marxa processos de CPI i no saben com integrar en els mateixos a les primeres.

OBJECTIU PRINCIPAL

Oferir a l’ecosistema de startups, micropimes i petites empreses innovadores de la Comunitat Valenciana:​

 • Formació específica en processos de CPI.​
 • Assessorament, mentorización i acompanyament quan participen en processos de CPI.​
 • Canalització dels coneixements sobre CPI que s’estan generant a nivell nacional dins de la Xarxa Innpulso (Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació), a l’ecosistema  emprenedor de la Comunitat Valenciana.
 • Facilitació de connexions amb persones clau en l’àrea  de CPI, dins de l’Ajuntament de València.​

OBJECTIUS

 • Realització d’una àmplia anàlisi focalitzada en l’obtenció d’un coneixement exhaustiu de les característiques, singularitats i motius del comportament  de les startups, micro pimes, i petites empreses innovadores de la Comunitat Valenciana respecte a la seua participació en procediments de CPI.​
 • La constitució d’un  equip de CPI dins de Les Naus, així com la formació en aquesta matèria al seu personal.​
 • Transferència del coneixement generat al Sistema de Valencià d’Innovació

ACCIONS

 1. Creació del grup de treball i planificació, així com l’equip de CPI de Las Naves.​
  Recerca i desenvolupament de metodologia pròpia​.​
 2. Formació, assessorament i suport a startups, micro pimes i petites empreses innovadores en processos de CPI.​
 3. Promoció i dinamització de la CPI.​
 4. Difusió de resultats i transferència de coneixement​.

​RESULTATS
Es tracta d’un projecte bianual, amb finalització al desembre 2022. ​
Durant 2021:​
Es va desenvolupar l’acció número 1 al 100%​
S’estava en procés d’execució de l’acció número 2

Al llarg de 2022, en CPI x Startups s’ha comptat amb la col·laboració de les següents entitats per a donar-nos suport en el compliment dels objectius d’aquest projecte:​

Startup València (Associació Valenciana de Startups)​
AJEV (Associació d’Empresaris Joves de València)​
CEEI València (Centre Europeu d’Empreses Innovadores) ​
AVRE (Associació Valenciana de Realitat Estesa i Augmentada)

 

El projecte CPI x Startups és una iniciativa de Las Naves, amb finançament de l’Agència Valenciana de la Innovación (AVI).Logotipo AVI